Speciální seminář z počítačové grafiky (NPGR005)

Kód/rozsah: NPGR005, 0/2 Z (seminář si lze zapisat opakovaně)
Rozvrh: Út, 10:40 - 11:40, SW1 (Malá Strana)
Vedoucí: Jaroslav Křivánek
Předpoklady: Počítačová grafika I (NPGR003) nebo obecná znalost počítačové grafiky / zájem o počítačovou grafiku.

Seminář je určen pro všechny zájemce o počítačovou grafiku. Kolegové a studenti z grafické skupiny zde hovoří o svých projektech, plánech na další výzkum nebo referují o zajímavých novinkách z oboru, zkoušejí si příspěvky na konference, apod. Cílem semináře je informovat se navzájem o nejnovějším vývoji počítačové grafiky a o výzkumné práci grafiké skupiny.

Konkrétní témata se liší semestr od semestru, nicméne pohybují se zejména v oblastech jako realistická a prediktivní syntéza obrazu, real-time rendering, zpracování a zobrazování medicínských dat (na GPU), grafický hardware, programování GPU, zpracování obrazu.

Účastníci, kteří si seminář zapíší (je možné i opakovaně) a chtějí za něj dostat zápočet, by měli pravidelně docházet na seminář a připravit si alespoň jeden referát (30-40min) na libovolné téma z počítačové grafiky nebo příbuzného oboru, které by měl předem schválit vedoucí semináře. Podle aktuálního složení publika může být jazykem semináře čeština nebo angličtina.

Program z předchozích let

Aktuální program

17.10.2017 Vojtěch Tázlar - Procedural tree generation
24.10.2017 Alban Fichet - Efficient Representation for Measured Reflectance.
31.10.2017 Ivo Kondapaneni - Hierarchical Monte Carlo
7.11.2017 Gurprit Singh - Theoretical analysis of MC sampling
14.11.2017 no seminar (DISTRO meeting)
21.11.2017 Pascal Grittmann
28.11.2017 Visit to Global Navigation Satellite System Agency (GSA) in Prague
5.12.2017 Jack Leyland - WebGL: An Introduction, and applications of GPU Programming
12.12.2017 Tomáš Iser - Real-Time Light Transport in Participating Media
19.12.2017 -
2.1.2018 Radek Vavřička - Generalised Illumination Problem
9.1.2018 -