Speciální seminář z počítačové grafiky (NPGR005)

Kód/rozsah: NPGR005, 0/2 Z (seminář si lze zapisat opakovaně)
Rozvrh: Út, 10:40 - 11:40, SW1 (Malá Strana)
Vedoucí: Jaroslav Křivánek
Předpoklady: Počítačová grafika I (NPGR003) nebo obecná znalost počítačové grafiky / zájem o počítačovou grafiku.

Seminář je určen pro všechny zájemce o počítačovou grafiku. Kolegové a studenti z grafické skupiny zde hovoří o svých projektech, plánech na další výzkum nebo referují o zajímavých novinkách z oboru, zkoušejí si příspěvky na konference, apod. Cílem semináře je informovat se navzájem o nejnovějším vývoji počítačové grafiky a o výzkumné práci grafiké skupiny.

Konkrétní témata se liší semestr od semestru, nicméne pohybují se zejména v oblastech jako realistická a prediktivní syntéza obrazu, real-time rendering, zpracování a zobrazování medicínských dat (na GPU), grafický hardware, programování GPU, zpracování obrazu.

Účastníci, kteří si seminář zapíší (je možné i opakovaně) a chtějí za něj dostat zápočet, by měli pravidelně docházet na seminář a připravit si alespoň jeden referát (30-40min) na libovolné téma z počítačové grafiky nebo příbuzného oboru, které by měl předem schválit vedoucí semináře. Podle aktuálního složení publika může být jazykem semináře čeština nebo angličtina.

Program z předchozích let

Aktuální program

21.2.2017 no seminar (DISTRO meeting)
28.2.2017 Oskar Elek
7.3.2017 Pavel Ševeček (in Corona office, Karlovo nám. 17)
14.3.2017 Lab visit to Řez
21.3.2017 Petr Vévoda (tentative)
28.3.2017 Ivo Kondapaneni
4.4.2017 Alexander Wilkie/Lukáš Hošek
11.4.2017 Michal Mojzík (tentative)
18.4.2017 Jan Beneš (EG talk rehearsal)
25.4.2017 Jan Horáček (PhD defense rehearsal)
2.5.2017 Jan Kolomazník (PhD defense rehearsal)
9.5.2017 Chris Traxler (VRVis Vienna) - The PRoViDE framework for the virtual exploration and visual analysis of Martian terrains
16.5.2017 Ján Dupej / Federico Forti
23.5.2017 Tomáš Skřivan