Jan Kolomazník
|

Zde uvádím témata na ročníkové projekty, které jsem ochoten vést. Jde o problémy ze zpracování lékařských dat a digitálních fotografií.
Uvedené návrhy jsou hlavně implementačního charakteru, proto předpokládám studenty, kteří pak na tématu budou dále pokračovat předmětem Softwarová praxe a v Bakalářské práci.

Pokud máte nějaký dotaz nebo připomínku neváhejte mě kontaktovat přes email.

Rozšíření frameworku Medv4D

Mev4D je framework určený pro vývoj lékařských aplikací. Vznikl jako softwarový projekt na MFF a je dále vyvíjen na našem pracovišti.
Je převážně určený ke zpracování dat ze zobrazovacích metod (CT,MRI). Takže data, s kterými se běžně pracuje jsou objemová - ve voxelové reprezentaci.
Jde o otevřený rozšiřitelný systém, zdaleka ne dokončený, čili je zde mnoho prostoru pro samostatnou práci.

Předpoklady

 • Dobrá znalost C++ a generického programování pomocí šablon.
 • Vyvíjeno multiplatformě (Windows, Linux)

Přibližná témata

 • Vektorový editor pro manuální segmentaci a úpravu výsledků automatických segmentačních algoritmů.
  Implementován jako modul využitelný v různých aplikacích - důraz na kvalitní interface.
 • Nový filtr (příp. sada filtrů) pro zpracování dat.
  Možno různé segmentační algoritmy (Watershed segmentation, Region growing, apod.), registrace, převod objemové reprezentace na povrchovou (Marching Cubes) a další možné dle zájmu řešitele.
 • Implementace algoritmů pro grafický hardware pomocí CUDA, případně OpenCL.
 • Dále je mnoho otevřených témat uvedeno přímo na stránkách projektu.

Zpracování digitálních fotografií

Pokročilejší zpracování digitálních fotografií - žádné jednoduché filtry.

Předpoklady

 • Možno vyvíjet jako samostatné aplikace, pluginy do Gimpu, či obojí.
 • Multiplatformní (Windows, Linux) - není nutné vyvíjet zároveň na všech možných platformách, spíše jde o to nepoužívat knihovny a nástroje, které nejsou přenositelné.

Přibližná témata

 • Automatická, či poloautomatická koregistrace fotografií (sesazení mírně posunutých, natočených fotografií). Na sesazených snímcích lze provádět další operace (generování HDR, odstraňování šumu, zvyšování rozlišení, atd.).
  Zamýšleno jako plugin do Gimpu.
 • Složení fotografíí s různou rovinou zaostření a malou hloubkou ostrosti (typicky makrofotografie) do jedné "superostré" s mnohem větší hloubkou ostrosti.
 • Automatické odstraňování lidí a jiných pohybujících se objektů ze série snímků statické scény.
 • Implementace algoritmů pro grafický hardware pomocí CUDA, případně OpenCL.
 • Přijímám případně i jiné zajímavé nápady z této oblasti od řešitelů.
Poslední změna : 24.2 2011 14:22