Úloha 026: Isoplochy z objemových dat nebo implicitní funkce

Úkolem je implementovat nějaký algoritmus pro aproximaci izoplochy z objemových dat (3D mřížka) nebo implicitní funkce f(x,y,z). V obou případech je dalším vstupním parametrem prahová hodnota h podle které se má isoplocha zkonstruovat. Výstupem je trojúhelníková síť, která se nakreslí pomocí OpenGL.

Základ

Jako základ může posloužit projekt 070subdivision z repository grcis. Je připravena aplikace, která v jednoduchém okně zobrazuje 3D scénu a uživatel s ní může interaktivně otáčet systémem "trackball". Načítání vstupních objemových dat, výpočet izoplochy i zobrazovací proceduru musíte doplnit sami.

Náměty

Algoritmy Marching Cubes nebo Marching Tetrahedra z přednášky..

Zdrojový soubor

Pošlete celý VS projekt. Nezapomeňte stručně popsat ovládání.


Copyright (C) 2011-2015 J.Pelikán, last change: 2015-03-30 12:22:45 +0200 (Mon, 30 Mar 2015)