Počítačová grafika II - materiály

Důležité knižní zdroje:

Další užitečné informace:

Prezentace v chronologickém pořadí

Stínování a rekurzivní sledování paprsku

Detaily rekurzivního sledování paprsku

Radiační metody

Monte-Carlo rendering


Copyright (C) 1997-2018 J.Pelikán, last change: 2018-02-14 16:43:35 +0100 (Wed, 14 Feb 2018)