Počítačová grafika II - materiály

Další užitečné informace:

Prezentace v chronologickém pořadí

Stínování a rekurzivní sledování paprsku

Detaily rekurzivního sledování paprsku

Radiační metody

Monte-Carlo rendering


Copyright (C) 1997-2017 J.Pelikán, last change: 2017-05-15 12:49:56 +0200 (Mon, 15 May 2017)