Počítačová grafika II - materiály

Další užitečné informace:

Prezentace v chronologickém pořadí

Stínování a rekurzivní sledování paprsku

Detaily rekurzivního sledování paprsku

Radiační metody

Monte-Carlo rendering

  • Moderní fotorealistický rendering (přednáška z 2. 12. 2016), PDF prezentace

Copyright (C) 1997-2017 J.Pelikán, last change: 2017-03-27 03:22:21 +0200 (Mon, 27 Mar 2017)