Počítačová grafika II - materiály

Důležité knižní zdroje:

Další užitečné informace:

Prezentace v chronologickém pořadí

Stínování a rekurzivní sledování paprsku

Detaily rekurzivního sledování paprsku

Radiační metody

Monte-Carlo rendering


Copyright (C) 1997-2018 J.Pelikán, last change: 2018-04-18 15:45:08 +0200 (Wed, 18 Apr 2018)