Pokročilá 2D počítačová grafika - materiály

Prezentace v chronologickém pořadí

Práce s rastrovými obrázky

Datové struktury

Komprese obrazu a videa


Copyright (C) 2001-2015 J.Pelikán, last change: 2015-11-03 21:33:41 +0100 (Tue, 03 Nov 2015)