Pokročilá 2D počítačová grafika - materiály

Prezentace v chronologickém pořadí

Prezentace v českém jazyce mohou být zastaralé - již se neudržují. Aktuální anglické materiály najdete na této stránce.

Práce s rastrovými obrázky

Datové struktury

Komprese obrazu a videa


Copyright (C) 2001-2017 J.Pelikán, last change: 2017-11-15 15:27:45 +0100 (Wed, 15 Nov 2017)