Metoda vrhání paprsku

Prirazeni barev bylo provedeno podle Sabelovy metody:

Animace v MPEG formatu (182 obrazku v rozliseni 256x256, 1088KB)


[Prímé zobrazování objemu], [Poznámky k prednáskám], [Prednasky a seminare], [Computer Graphics Group]

HTML HaL Mozilla Checked! 17.12.1996, send comments/requests to Josef.Pelikan@mff.cuni.cz