Pouzití Monte Carlo metod v zobrazování

Monte Carlo Path-tracing

 

Svetelné mapy

 

Vetsina obrazku: (c) Henrik Wann Jensen

Pouzití kombinovaných odhadu

Radka: pocet odrazu svetla, sloupec: hranice mezi nahodnou prochazkou od zdroje a od pozorovatele

Vlevo: kombinovane odhady, vpravo: klasicky path-tracing pro stejny objem vypoctu
 

(c) E. Veach, L. Guibas - SIGGRAPH'95 proceedings


[Monte Carlo zobrazování], [Poznámky k prednáskám], [Prednasky a seminare], [Computer Graphics Group]

HTML HaL Mozilla Checked! 4.12.1996, send comments/requests to Josef.Pelikan@mff.cuni.cz