Ukázky vstupu a výstupu objemového zobrazování

Vstupní data:

NMR rezy zabou (136x 500x470). Ukazka nekolika rezu:

Kompletní datový soubor ke stazení: frog.data.Z (organizace: 136x500x470x1byte, compress, 4.8MB, zdroj)

animace NMR rezu zabou (136 snímku v rozliseni 496x464, 1599KB)

Rez hlavou cloveka (vlevo - rentgenovy tomograf, vpravo - SPECT):
 

Výsledky:

 rotace zaby (MPEG, 769KB)

Klasifikace a obarveni (rajce: 64x 256x256):

Zobrazeni lebky cloveka (rekonstrukce izoplochy + gradientni stinovani):

Data (zaba a rajce): (c) 1994 Lawrence Berkeley Laboratory - Whole Frog Project


[Zobrazování objemových dat], [Poznámky k prednáskám], [Prednasky a seminare], [Computer Graphics Group]

HTML HaL Mozilla Checked! 4.12.1996, send comments/requests to Josef.Pelikan@mff.cuni.cz