CGG

  Projekt MedV4D

MedV4D trac

Cílem projektu MedV4D je vytvoření komplexního software použitelného pro analýzu a zpracování dat z lékařských zobrazovacích metod. Lékařské zobrazovací metody (rentgenové snímky, CT, MRI nebo ultrazvuk) se už dávno staly standardním nástrojem lékařské diagnostiky. Dokonce přesahují hranice této oblasti a nacházejí své uplatnění ve výzkumu nových lékařských postupů, výuce lékařů i při samotném lékařském zákroku.

Konkrétní způsoby využití zobrazovacích technik jsou ročně publikovány na desítkách odborných konferencí. Výstupy toto výzkumu jen těžko nacházejí cestu do běžné praxe. Díky spolupráci s lékaři radiology (Fakultní nemocnice Na Bulovce, Nemocnice Na Homolce) se snažíme propojovat teorii s praxí a realizovat různé zajímavé úlohy z oblasti zpracování lékařských dat.

Projekt MedV4D se zaměřuje na implementaci

Projekt MedV4D začal jako softwarový projekt vypsaný na MFF v roce 2007 a obhájený v roce 2008 (počátky sahají až do roku 2006 ke grantovému projektu MedV3D). V té době bylo cílem projektu vytvořit základy platformy pro práci s lékařskými daty. Tato platforma se dále rozvíjí na svém mateřském pracovišti CGG za přispění studentů počítačové grafiky a zpracování obrazu.

Ukázky aplikací projektu MedV4D:

Vyhledávání v PACS databázi Komplexní uživatelské rozhraní Zobrazování objemových dat
Vyhledávání v PACS databázi Komplexní uživatelské rozhraní Zobrazování objemových dat

Práce na projektu MedV4D je možné se účastnit na různých úrovních studia na MFF UK.

Jaké jsou výhody spolupráce na projektu MedV4D?

Pravidla práce jsou podobná jako u jiných SW/RP projektů. Samotný projekt je založen na kódu v C++. Používají se různé knihovny (ITK, VTK, DCMTK, Boost). Projekt má SVN repozitář a Trac systém pro řízení práce, správu chyb a prezentaci výsledků.

Pro další informace o návrzích konkrétních témat na DP, RP, BP, atd. kontaktujte možné vedoucí

NewTrac systém projektu
Stará WiKi projektu
Projektová dokumentace


Příklady úloh (RP/BP/DP):

Objemová vizualizace

Zobrazování objemových dat se v projektu MedV4D řeší nyní pomocí knihovny VTK. Výsledky nejsou příliš kvalitní (malá konfigurovatelnost) a především nejsou rychlé. Moderní hardware umožňuje napsat rychlejší zobrazování pomocí programování GPU v jazyku CUDA a shaderech.

Cílem bude obohatit projekt MedV4D o rychlé objemové zobrazování. Práce může navazovat na diplomovou práci Vlada Hrinčára. Řešitel může srovnat různá řešení, vlastní versus původní VTK, co se týče rychlosti, složitosti implementace a možností rozšíření.

ITK rozhraní

ITK je rozsáhlá knihovna pro zpracování lékařských dat, která se dá použít k realizaci úloh zahrnujících segmentaci a registraci obrazu. Knihovna ITK má podobnou architekturu jako MedV4D, ale na rozdíl od MedV4D byla určena pouze pro tvorbu algoritmů. Rádi bychom knihovnu ITK v budoucnu používali v rámci MedV4D kdekoliv to bude možné. Cílem je napsat příklad použití ITK a MedV4D, tzn. vytvořit pomocí MedV4D kompletní uživatelské rozhraní pro zadání vstupu výpočtu následně provedeného ITK. Výsledek výpočtu se zobrazí v GUI MedV4D uživatelsky nejpřívětivějším způsobem.

Řešitel dostane za úkol přepsat nějakou poměrně jednoduchou úlohu (díky ITK) do prostředí MedV4D. Vedlejší efekt bude vytvoření metod a postupů pro spolupráci MedV4D a ITK.

Aktuální seznam úloh na Tracu


[Computer Graphics Group]  [KSVI Web server]  [School of Informatics]

Valid XHTML 1.1 last change: Fri Feb 20 15:40:52 GMT 2009 @695 /Internet Time/