Jaroslav Křivánek

Počítačová grafika III (NPGR010) – zimní semestr 2012/2013

Rozvrh: Přednáška - Čt 14:00-15:30 S11 | Cvičení - Po 15:40-17:10 SW1 (Malá Strana)
Přednášející: Jaroslav Křivánek, e-mail: jaroslav.krivanek.at.mff.cuni.cz
Rozsah: 2/2 Z/Zk,  odkaz do SISu

Přednáška volně navazuje na Počítačovou grafiku II (NPGR004) a je určena pro vážné zájemce o počítačovou grafiku. Pokrývá moderní oblasti realistické syntézy obrazu: zobrazovací rovnice, Monte Carlo metody pro simulaci transportu světla (sledování cest, fotonové mapy atd.), zobrazovací metody používané ve filmové produkci (irradiance caching, point-based global illumination). V případě, že na konci semestru zbyde čas, bude zahrnuta přednáška z vybraného tématu z pokročilé počítačové grafiky, jako např. výpočetní fotografie, HDR a mapování tónů, simulace zvuku, inverzní kinematika, skinning, motion capture, dynamika pevných těles a kapalin atp.


Důležité termíny

Týden Datum Obsah Poznámka
Do 1 týdne po přednášce Zápisky z přednášky + Článek na Wikipedii
(odeslat e-mailem vyučujícímu)
Zápisky: penále -1 bod za každý den prodlení
Wikipedie: penále -1 bod za každý den prodlení
3 18.10.2012 Výběr třech odborných článků ke zkoušce
(odeslat e-mailem vyučujícímu)
Penále -1 bod za každý den prodlení
7 15.11.2012 Písemný test na cvičení Podmínkou udělení zápočtu je zisk alespoň 50% bodů z testu.
Neúčast na testu bez předchozí omluvy je důvodem k neudělení zápočtu.
11 13.12.2012 Odevzdání úlohy 1 Odevzdání úlohy je možné pouze osobně na cvičení.
Penále -5 bodů za každý započatý týden prodlení.
13 3.1.2013 Odevzdání úlohy 2 Odevzdání úlohy je možné pouze osobně na cvičení.
Penále -5 bodů za každý započatý týden prodlení.
14 10.1.2013 Odevzdání finální verze veškerých zápisků a článků na Wikipedii.
21.1.2013, 9:00 - 10:00 Konzultace ke zkoušce
Oznámení hodnocení zápisků a článků na Wikipedii (1-3 místo v obou kategoriích).
22.1.2013, 10:00 Zkouška

Program přednášek a materiály ke stažení

Týden Datum Obsah Materiály Cvičení Poznámky Wikipedie
1 4.10.2012 Organizace
Úvod
Organizace: pdf | pptx
Úvod: pdf | pptx
2 11.10.2012 Světlo, radiometrie pdf | pptx
Petr Olšák: dOmega, radiometrie
pdf | pptx Adam Hanka Radiometrie
Radiometrické veličiny
Zářivý tok
3 18.10.2012 Odraz světla, BRDF pdf | pptx pdf | pptx Kristina Bártová Phongův osvětlovací model
4 25.10.2012 Zobrazovací rovnice pdf | pptx Jan Navrátil Zobrazovací rovnice (rozšíření)
5 1.11.2012 Monte Carlo integrování, estimátory pdf | pptx pdf | pptx Hubert Kindermann Monte Carlo integrovaní
6 8.11.2012 Sledování cest (path tracing) pdf | pptx Hmíra Peter Sledování cest (sk)
7 15.11.2012 Sledování cest (path tracing) II pdf | pptx
MIS pro image-based lighting
Test Petr Vévoda Sledování cest (cz)
8 22.11.2012 --- ---
9 29.11.2012 DC!!! Zadání úlohy 1
10 6.12.2012 Důležitost a dualita v zobrazování
Obousměrné sledování cest (bidirectional path tracing)
pdf | pptx Konzultace k úloze 1 Ivan Kuckir Obousměrné sledování cest
11 13.12.2012 Fotonové mapy (Photon mapping) pdf | pptx Odevzdání úlohy 1
Zadání úlohy 2
12 20.12.2012 Globální osvětlení ve filmové produkci I:
Irradiance caching
pdf | pptx Konzultace k úloze 2 Jan Tichý Irradiance caching
13 3.1.2013 Globální osvětlení ve filmové produkci II:
Bodové globální osvětlení
viz předchozí přednáška Odevzdání úlohy 2 viz předchozí přednáška
14 10.1.2013

Získané body & výběr článků ke zkoušce

Student Pozn. Wiki Test U1 U2 Zk Vybrané články
Bártová Kristina 10+6 10 7 17 23-10 25
 1. Walter et al.Lightcuts: A Scalable Approach to Illumination, ACM SIGGRAPH 2005
 2. Jarosz et al.Progresive photon beams, ACM SIGGRAPH Asia 2011
 3. Biri and Chaussard, Skeleton-based importance sampling for path-tracing, EUROGRAPHICS 2012, Short Papers
Hanka Adam 10 10+6 7 18 25-5 30
 1. Reinenr et al. Selective Inspection and Interactive Visualization of Light Transport in Virtual Scenes, EUROGRAPHICS 2012
 2. Yuksel and Keyser, Deep Opacity Maps, EUROGRAPHICS 2008
 3. Rouselle et al. Adaptive Rendering with Non-Local Means Filtering, ACM SIGGRAPH Asia 2012
Hmíra Peter 10-3 10-3 <5, 9 24 27 24
 1. Jarosz et al.Progresive photon beams, ACM SIGGRAPH Asia 2011
 2. Cuypers et al. Reflectance Model for Diffraction, ACM Trans. Graph. 2012
 3. Biri and Chaussard, Skeleton-based importance sampling for path-tracing, EUROGRAPHICS 2012, Short Papers
Kindermann Hubert (1) 10 10 6 25 25 30
 1. Schetzer et al. Pre-convolved Radiance Caching, EGSR 2012
 2. Bauszat et al. Guided Image Filtering for Interactive High-quality Global Illumination, EGSR 2011
 3. Rouselle et al. Adaptive Rendering with Non-Local Means Filtering, ACM SIGGRAPH Asia 2012
Kuckir Ivan 8+6 8 <5, 8 24 27 8+8+7
 1. Cuypers et al. Reflectance Model for Diffraction, ACM Trans. Graph. 2012
 2. Nowrouzezahrai et al. A Programmable System for Artistic Volumetric Lighting, ACM SIGGRAPH 2011
 3. O'Toole et al. Primal-Dual Coding to Probe Light Transport, ACM SIGGRAPH 2012
Navrátil Jan 10 10 7 18 25-5 8+7+7 (1)
 1. Arikan et al. Fast and Detailed Approximate Global Illumination by Irradiance Decomposition, ACM SIGGRAPH 2005
 2. Smyk et al. Temporally Coherent Irradiance Caching for High Quality Animation Rendering, EUROGRAPHICS 2005
 3. Hašan et al. Direct-to-Indirect Transfer for Cinematic Relighting, ACM SIGGRAPH 2006
Tichý Jan (1) 9+6 10+3 7 17 23-10 28
 1. Loos et al.Modular Radiance Transfer, ACM SIGGRAPH Asia 2011
 2. Zhou et al.Precomputed Shadow Fields for Dynamic Scenes, ACM SIGGRAPH 2005
 3. Kontkanen et al.Coherent Out-of-Core Point-Based Global Illumination, EGSR 2011
Vévoda Petr (1) 10+6 10 10 25 25 30
 1. Hullin et al. Physically-Based Real-Time Lens Flare Rendering, ACM SIGGRAPH 2011
 2. Scherzer et al. Pre-convolved Radiance Caching, EGSR 2012
 3. Ritschel et al. Making Imperfect Shadow Maps View-Adaptive ... , Comp. Graph. Forum 2011

Zadání úlohy 1: Výpočet přímého osvětlení

Cílem první úlohy je vybudovat infrastrukturu pro výpočet globálního osvětlení, konkrétně implementovat metody BRDF (vyhodnocení BRDF pro dané směry, vygenerování nahodného směru) a zdrojů světla (výpočet osvětlení pro bod ve scéně atd.). Tyto metody budou otestovány na problému výpočtu přímého osvětlení z bodových a plošných zdrojů světla pomocí a) estimátoru vzorkujícího pozice na zdroji světla a b) estimátoru vzorkujícího náhodné směry (pouze pro plošné zdroje). V případě a) použijte uniformní vzorkování zdroje. V případě b) použijte uniformní vzorkování hemisféry a importance sampling podle BRDF. Ukažte že všechny estimátory konvergují ke stejnému výsledku (stačí pro velmi malý obrázek - v některých případech bude výpočet konvergovat velice pomalu). Ukažte výhody importance samplingu BRDF oproti uniformnímu vzorkování hemisféry. Porovnejte jednotlivé estimátory v následujících scénách:

Izotropní bodový zdroj
Difúzní povrchy
Izotropní bodový zdroj
Lesklé povrchy
Velký plošný zdroj
Difúzní povrchy
Velký plošný zdroj
Lesklé povrchy
Malý plošný zdroj
Difúzní povrchy
Malý plošný zdroj
Lesklé povrchy
Konst. mapa prostředí
Difúzní povrchy
Nepovinné - body navíc
Konst. mapa prostředí
Lesklé povrchy
Nepovinné - body navíc

Důležité odkazy:

Bodování

Opisování nebo odevzdávání cizí práce bez uvedení zdroje je důvodem k neudělení zápočtu. Celkem lze za úlohu ziskat maximálně 20 bodů. Předpokládá se dokonalá znalost odevzdávaného kódu. Následující tabulka shrnuje bodové hodnocení jednotlivých částí úlohy (doporučuji úlohu zpracovávat v tomto pořadí, vždy nejdříve pro difúzní a pak pro lesklou komponentu BRDF):

Bodový zdroj:5
Plošný zdroj, vzrokování plochy zdroje:10
Plošný zdroj, uniformní vzorkování směru:15
Plošný zdroj, BRDF importance sampling:20
Podpora mapy prostředí s konstantní září (návod): 5 bodů navíc
Podpora HDR map prostředí (návod): dalších 5 bodů navíc
Podpora jiného BRDF modelu než Phong
(např. anizotropní Ward, Ashikmin-Shirley): 
5 bodů navíc

Zadání úlohy 2: Path tracer s kombinovaným estimátorem pro výpočet přímého osvětlení

V druhé úloze použijte vybudovanou infrastrukturu pro implementaci nnásledujících metod:

Izotropní bodový zdroj
Difúzní povrchy
Izotropní bodový zdroj
Lesklé povrchy
Velký plošný zdroj
Difúzní povrchy
Velký plošný zdroj
Lesklé povrchy
Malý plošný zdroj
Difúzní povrchy
Malý plošný zdroj
Lesklé povrchy
Konst. mapa prostředí
Difúzní povrchy
Konst. mapa prostředí
Lesklé povrchy