Jaroslav Křivánek

Počítačová grafika III (NPGR010) – zimní semestr 2014/2015

Rozvrh: Přednáška - St 9:00-10:30 S8 | Cvičení - Čt 14:00-15:30 SW1 (Malá Strana)
Přednášející: Jaroslav Křivánek, e-mail: jaroslav.krivanek.at.mff.cuni.cz
Rozsah: 2/2 Z/Zk,  odkaz do SISu

Přednáška volně navazuje na předmět Počítačová grafika II (NPGR004) a je určena pro vážnější zájemce o počítačovou grafiku. Pokrývá moderní oblasti realistické syntézy obrazu používané pro tvorbu speciálních efektů ve filmech, počítačových animací, architektonických vizualizací atd. Konkrétně se jedná o témata jako zobrazovací rovnice, Monte Carlo metody pro simulaci transportu světla (sledování cest, fotonové mapy atd.).


Důležité termíny

Týden Datum Obsah Poznámka
5 30.10.2014 Odevzdání úlohy 1 Odevzdání úlohy je možné pouze osobně na cvičení.
Penále 50% bodů za každý započatý týden prodlení.
7 13.10.2014 Odevzdání úlohy 2 Odevzdání úlohy je možné pouze osobně na cvičení.
Penále 50% bodů za každý započatý týden prodlení.
9 27.11.2013 Odevzdání úlohy 3 Odevzdání úlohy je možné pouze osobně na cvičení.
Penále 50% bodů za každý započatý týden prodlení.
11 11.12.2014 Odevzdání úlohy 4 Odevzdání úlohy je možné pouze osobně na cvičení.
Penále 50% bodů za každý započatý týden prodlení.
12 18.12.2014 Oznámení výběru třech odborných článků ke zkoušce Penále 2 body za každý den prodlení.
14 TBA Odevzdání úlohy 5
Udělení zápočtů
TBA Konzultace ke zkoušce
TBA Zkouška

Program přednášek a materiály ke stažení

Téma přednášky Slajdy & poznámky Další materiály
Organizace, Úvod Přednáška: pdf | pptx / pdf | pptx
Radiometrie Přednáška: pdf | pptx
Cvičení: pdf | pptx
Petr Olšák - dOmega
Petr Olšák - Základní radiometrické veličiny
Scratchpixel - Concenpts
Scratchpixel - The Mathematics of Shading Scratchpixel - Introduction to Radiometry
Scratchpixel - Radiometric Relationships
Scratchpixel - Light Sources
Scratchpixel - What is Radiometry Really Useful For?
Wikipedie - Radiometrické veličiny
Odraz světla, BRDF Přednáška: pdf | pptx
Cvičení: pdf | pptx
Scratchpixel - Materials
Monte Carlo metody, Výpočet přímého osvětlení Přednáška: pdf | pptx
Cvičení: pdf | pptx
Monte Carlo metody II, Image-based lighting Přednáška: pdf | pptx
Kombinované estimátory - Multiple Importance Sampling Přednáška: pdf | pptx
Zobrazovací rovnice a její řešení Přednáška: pdf | pptx
Sledování cest (path tracing) Přednáška: pdf | pptx
Quasi-Monte Carlo metody Přednáška: pdf | pptx
Obousměrné sledování cest (bidirectional path tracing) Přednáška: pdf | pptx
Photon mapping Přednáška: pdf | pptx
Přibližné metody pro výpočet globálního osvětlení Přednáška: pdf | pptx

Informace k úlohám

Opisování nebo odevzdávání cizí práce bez uvedení zdroje je důvodem k neudělení zápočtu. Úlohy lze odevzdávat pouze na cvičení. Odevzdání úlohy po stanoveném termínu vede ke ztrátě 50% bodů za každý týden (tj. při prodlevě dva týdny za úlohy nezískáte žádné body). Při odevzdání se předpokládá dokonalá znalost odevzdávaného kódu (neznalost kódu je indikací podvádění s jeho důsledky).

Zadání úlohy 1: Výpočet přímého osvětlení pomocí vzorkování pozice na zdroji světla (4 body)

Cílem první úlohy je začít budovat infrastrukturu pro výpočet globálního osvětlení, konkrétně implementovat vyhodnocení BRDF a struktury pro reprezentaci zdrojů světla. Tyto metody budou otestovány na problému výpočtu přímého osvětlení z bodových a plošných zdrojů světla pomocí estimátoru vzorkujícího pozice na zdroji světla. Ukažte že estimátor konverguje k referenčnímu řešení. (Rozdílový obrázek mezi vaším řešením a referencí by měl obsahovat uniformní šum v celém obrázku.)

Izotropní bodový zdroj
Difúzní povrchy
Izotropní bodový zdroj
Lesklé povrchy
Velký plošný zdroj
Difúzní povrchy
Velký plošný zdroj
Lesklé povrchy
Malý plošný zdroj
Difúzní povrchy
Malý plošný zdroj
Lesklé povrchy
Konst. mapa prostředí
Difúzní povrchy
Konst. mapa prostředí
Lesklé povrchy

Odkazy:

Bodování

Celkem lze za úlohu ziskat maximálně 4 body. Následující tabulka shrnuje bodové hodnocení jednotlivých částí úlohy (doporučuji úlohu zpracovávat v tomto pořadí, vždy nejdříve pro difúzní a pak pro lesklou komponentu BRDF):

Plošný zdroj2 body
Mapa prostředí s konstantní září: 2 body
Podpora HDR mapy prostředí (návod viz PBRT, sekce 14.6.5.): 3 body navíc
Podpora anizotropního BRDF modelu
(např. anizotropní Ward, anizotropní Ashikmin-Shirley): 
2 body navíc
Další možné doplňkové úlohy dle dohody: max 3 body navíc

Zadání úlohy 2: Estimátor přímého osvětlení založený na náhodném vzorkovaní směrů (4 body)

Cílem úlohy je implementovat estimátor přímého osvětlení založený na náhodném vzorkovaní směrů. Pro vyřešení této úlohy bude zapotřebí implementovat a) generování náhodného směru z uniformní distribuce na hemisféře, a b) generování nahodného směru podle BRDF (importance sampling). Tuto funkcionalitu pak využijete pro implementaci estimátoru samotného (pouze pro plošné zdroje a mapu prostředí; pro bodové zdroje tento estimátor nefunguje). Ukažte, že estimátor vzorkující náhodné směry podle BRDF je efektivnější (tj. při stejném počtu vzorků generuje obrázky s nižší úrovní šumu) než estimátor založený na uniformním vzorkování hemisféry. Ukažte, že řešení konverguje ke stejným referenčním obrázkům jako v úloze 1.

Bodování

Celkem lze za úlohu ziskat maximálně 4 body.

Uniformní vzorkování hemisféry: 2 body
BRDF importance sampling: 2 body
Podpora HDR mapy prostředí (návod 2, návod 2): 1 bod navíc oproti úloze 1
Podpora anizotropního BRDF modelu
(např. anizotropní Ward, anizotropní Ashikmin-Shirley): 
1 bod navíc oproti úloze 1
Další možné doplňkové úlohy dle dohody: max 3 body navíc

Zadání úlohy 3: Kombinovaný estimátor pro výpočet přímého osvětlení (6 bodů)

Využijte metodu Multiple Importance Sampling s vyrovnanou heuristikou (balance heuristic) pro výpočet přímého osvětlení. V tomto kombinovaném estimátoru kombinujte estimátory implementované v úloze č. 1 a 2 (tj. vzorkování pozice na zdroji světla a BRDF importance sampling). Jako referenční řešení vám poslouží stejné obrázky jako v úloze 1 (ty byly ve skutečnosti vygenerovány právě pomocí kombinovaného ostimátoru.) Při implementaci této úlohy by se vám mohl hodit (návod). (V tomto textu popisuji speciální případ výpočtu osvětlení z mapy prostředí.)

Bodování

Celkem lze za úlohu ziskat maximálně 6 bodů.

Možné doplňkové úlohy dle dohody: max 3 body navíc

Zadání úlohy 4: Path tracer s kombinovaným estimátorem pro výpočet přímého osvětlení (11 bodů)

V této úloze použijte vybudovanou infrastrukturu pro implementaci nnásledujících metod:

Bodování

Celkem lze za úlohu ziskat 11 bodů.

Použití quasi-Monte Carlo metod (např. Haltonovy sekvence): 2 body navíc
Další možné doplňkové úlohy dle dohody: max 3 body navíc

Izotropní bodový zdroj
Difúzní povrchy
Izotropní bodový zdroj
Lesklé povrchy
Velký plošný zdroj
Difúzní povrchy
Velký plošný zdroj
Lesklé povrchy
Malý plošný zdroj
Difúzní povrchy
Malý plošný zdroj
Lesklé povrchy
Konst. mapa prostředí
Difúzní povrchy
Konst. mapa prostředí
Lesklé povrchy

Zadání úlohy 5: Implementace složitějšího algoritmu pro výpočet globálního osvětlení dle vlastního výběru (20 bodů)

Možnosti:

Výběr článků ke zkoušce

Student Vybrané články
Boková Kateřina
 1. Author Paper title, Journal / conference
 2. Author Paper title, Journal / conference
 3. Author Paper title, Journal / conference
Křivák Aleš
 1. Sadeghi et al. Physically-based Simulation of Rainbows, SIGGRAPH 2012
 2. Pajot et al. Combinatorial Bidirectional Path-Tracing for Efficient Hybrid CPU/GPU Rendering, EUROGRAPHICS 2011
 3. Ritschel et al. Imperfect Shadow Maps for Efficient Computation of Indirect Illumination, SIGGRAPH 2008
Lašan Michal
 1. Stephen R. Marschner et al Light Scattering from Human Hair Fibers, Siggraph 2003
 2. Christophe Hery, Ravi Ramamoorthi Importance Sampling of Reflection from Hair Fibers, Journal of Computer Graphics Techniques Vol. 1, No. 1, 2012
 3. Ryusuke Villemin, Christophe Hery Practical Illumination from Flames, Journal of Computer Graphics Techniques Vol. 2, No. 2, 2013
Shadikian Vazgen
 1. Author Paper title, Journal / conference
 2. Author Paper title, Journal / conference
 3. Author Paper title, Journal / conference