2D transformacní baze

Goniometrické transformace

Sinová transformace

Diskrétní sinová transformace

Cosinová transformace

Diskrétní cosinová transformace

Pravouhlé transformace

Walshuv systém

Hadamardovo usporádání Walshových funkcí

Haaruv Wavelet


[Transformace obrazu], [Poznámky k prednáskám], [Prednasky a seminare], [Computer Graphics Group]

HTML HaL Mozilla Checked! 12.5.1997, send comments/requests to Josef.Pelikan@mff.cuni.cz