Príklady aplikací smísených Monte Carlo metod

Mekký odraz & plosné svetelné zdroje

Vzorkovani plosnych zdroju svetla:

Vzorkovani uhlu odrazu podle BRDF:

Kombinovany odhad (mocninna heuristika s exponentem 2):

Poslední fáze hybridního algoritmu

Vzorkovani zdroje svetla podle vyzarovaneho vykonu, vzorkovani prostoroveho uhlu, kombinovany odhad (mocninna heuristika s exponentem 2):
   

(c) E. Veach, L. Guibas - SIGGRAPH'95 proceedings


[Monte Carlo metody], [Poznámky k prednáskám], [Prednasky a seminare], [Computer Graphics Group]

HTML HaL Mozilla Checked! 4.12.1996, send comments/requests to Josef.Pelikan@mff.cuni.cz