Príklady textur a sumových funkcí

English version

2D textury

Vzorové teleso: koule

Jednoduchá procedurální textura

Fraktální textura: Mandelbrotova mnozina

2D textura definovaná tabulkou: bitmapa

Dalsí bitmapy se zemským povrchem:
mapa nadmorských výsek (a podmorských hloubek :-), mapování barvy podle výsky (à la zemepisná fyzická mapa)

2D textura definovaná tabulkou: výsledek

2D modulace normály (bump texture)

Syntéza sumu rídkou konvolucí

Konvolucni filtr: (cos(x/pi)+1)/2 (polomer jadra je 1),
je generovan konstantni pocet impulsu v jedne ctvercove (krychlove) bunce 1x1

Velikost bunky: 50x50, pocet impulsu: 2/bunku (prumerne 2*pi na plochu filtru)

Velikost bunky: 50x50, pocet impulsu: 3/bunku

Velikost bunky: 50x50, pocet impulsu: 6/bunku

Velikost bunky: 50x50, pocet impulsu: 10/bunku

Velikost bunky: 20x20, pocet impulsu: 6/bunku

Velikost bunky: 8.3x8.3, pocet impulsu: 6/bunku

Velikost bunky: 3.3x3.3, pocet impulsu: 6/bunku

Turbulentní funkce:

Soucet nekolika spojitych sumovych funkci (se zvetsujici se frekvenci a zmensujicim se vahovym koeficientem)

Zakladni velikost bunky: 50x50, soucet 2 slozek s koeficientem 0.5:

Zakladni velikost bunky: 50x50, soucet 4 slozek s koeficientem 0.5:

Zakladni velikost bunky: 42.5x42.5, soucet 6 slozek s koeficientem 0.7:

Zakladni velikost bunky: 42.5x42.5, soucet 7 slozek s frekvencnim koeficientem 0.7 a vahovym 0.8:

Textury zalozené na sumových funkcích

Barevná 2D textura, sférické mapování:

2D modulace normály (bump mapping), sférické mapování:

Neizotropní 2D modulace normály, sférické mapování:

Kombinace barevné 2D textury a modulace normály, sférické mapování:

Barevná 3D textura:

Napodobení dreva (pomocí dvou sumových funkcí):

Drevo s modulací barvy i normály:

Napodobení mramoru (pomocí turbulentní funkce):

3D bunecná textura (krychlová mrízka):

3D bunecná textura (hexagonální mrízka):

Simulace vodní hladiny


[Textury], [Poznámky k prednáskám], [Prednasky a seminare], [Computer Graphics Group]

HTML HaL Mozilla Checked! 17.12.1996, send comments/requests to Josef.Pelikan@mff.cuni.cz