Simulace voleb do PSP ČR

Tato WWW stránka se věnuje simulacím výsledků voleb do PSP ČR podle vládního návrhu zákona (podpořeného v poslanecké sněmovně smluvní "opozicí" ODS). Kompletní znění návrhu zákona, tak jak bylo předloženo k projednání Senátem ČR, si můžete přečíst zde (Senátní tisk č. 268).

Kromě simulací voleb do PSP podle nového návrhu zákona jsem se zabýval též rozborem vlivu počtu volebních krajů (v návrhu zákona je jich 35) a prvním dělicím koeficientem ve skrutiniu (v návrhu zákona 1.42) na výsledky voleb a počty získaných poslaneckých křesel.

Současná verze obsahuje simulace voleb z roku 1998 a též simulace výsledků voleb podle výzkumů volebních preferencí (agentury STEM a Sofres-Factum).

Komentář k jedné zvláštní formulaci z navrhovaného zákona najdete zde.

Rád si přečtu Vaše připomínky, komentáře nebo náměty. Zejména mne zajímá možnost odhadovat skutečné výsledky voleb z průzkumů veřejného mínění.. (politologové pozor! :D).

     


Vlastní simulace

Data:     počet volebních krajů:  

Vypsat detaily skrutinia     přísnější podmínky pro koalice 

Parametry simulace a skrutinia (pro pokročilejší uživatele):   první dělicí koeficient  D1:
rozptyl distribuce krajů  varD:    rozptyl distribuce stran  varP:

   

   

Grafy:  souhrnné grafy

   


[Grafy]  [Novinky]  [Stránky J. Pelikána]

Copyright (C) 2000-2001 Josef Pelikán, KSVI MFF UK Praha.  17.3.2001