Úloha 029: Visualizace vektorového pole

Úkolem je implementovat nějaký algoritmus visualizace vektorového pole v rovině nebo v prostoru. Jako vstupní data použijte některý dataset přístupný ze sekce data nebo visualizaci zabudujte přímo do projektu 029flow.

Flow=vis

Základ 2D

Jako základ použijte projekt 029flow z repository grcis. Je připravena aplikace, která provádí Monte-Carlo simulaci proudění v rovině a v jednoduchém okně zobrazuje periodicky výsledky ve formě několika visualizací. Vestavěny jsou primitivní visualizace rychlosti a tlaku, vy musíte doplnit vlastní implementaci/implementace metod, pro které se rozhodnete.

Je možné opakované spouštění a zastavování simulace (tlačítka [Re]start simulation a Stop). Pro inicializaci simulace je potřeba použít list-box World. Aplikace umí data kdykoli uložit tlačítkem Save results a pak později opět načíst pomocí Load results a pokračovat ve výpočtu. I za běhu simulace lze přepínat mody visualizace, vícenásobné visualizace se kreslí do jednoho obrázku pod sebou.

Co modifikovat (2D)

Ve zdrojovém souboru FlowVis.cs modifikujte metodu VisualizeCustom ().
Data jsou nasbírána v bufferech: cell, vx, vy a power (indexy resp. rozlišení vždy [ y, x ] resp [ height, width ])
Některé extrémní hodnoty najdete v maxV2N a maxV, ostatní si musíte sami spočítat
Výstupní bitmapa je so.bmp
Kreslete obrázek velikosti width x height s levým horním rohem [x0,y0].

Základ 3D

Jako základ může posloužit projekt 070subdivision z repository grcis. Je připravena aplikace, která v jednoduchém okně zobrazuje 3D scénu a uživatel s ní může interaktivně otáčet systémem "trackball". Načítání vstupních dat a zobrazovací proceduru musíte doplnit sami.

Náměty

Algoritmy z přednášky, např. LIC.

Projekt

Visual Studio 2010 projekt: 029flow nebo vlastní projekt pro 3D visualizaci.

Zdrojový soubor

2D: modifikujte a odevzdejte soubor: FlowVis.cs
Do komentáře na první řádce napište své jméno!
pokud použijete předávání textového parametru visualizace, nezapomeňte přiložit návod.

3D: pošlete celý VS projekt. Nezapomeňte stručně popsat ovládání.

Testovací data

Pokud nechcete dlouho čekat, můžete pro samostatnou visualizaci načíst data tlačítkem Load results. Simulaci pak můžete znova spustit ([Re]start simulation). Archiv tří různě dobře propočítaných dat najdete zde.


Copyright (C) 2015 J.Pelikán, last change: 2015-04-13 22:11:58 +0200 (Mon, 13 Apr 2015)