Prezentace témat CGG opatřená jmény vedoucích!

Obecné informace k NPRG045

Individuální softwarový projekt v SIS
Pěkný podrobný návod z D3S katedry (celá stránka věnovaná ISP a Bc. pracem)
Informace od garanta předmětu

Klasický text o dokumentaci Rudolf Kryl: Jak psát dokumentaci zápočtového programu

Jan Beneš

Témata bakalářských a diplomových prací Honzy Beneše jsou zde.

Jaroslav Křivánek

Témata bakalářských a diplomových prací Jaroslava Křivánka jsou zde.

Josef Pelikán

Témata individuálních projektů (NPRG045) a bakalářských prací Josefa Pelikána jsou zde.