CGG   Jan Horáček - Hardware pro počítačovou grafiku (NPRG019)


Kontakt:

Detaily na http://cgg.mff.cuni.cz/~honza

Slidy k přednášce:

další během semestru

Zápočtové úlohy:

budou prezentovány na cvičeních během semestru

Zápočtová úloha: Bazén

Zápočtová úloha: Simulace hejna v CUDA

Poznámky


[Jan Horáček]  [Computer Graphics Group]  [KSVI Web server]  [School of Informatics]