Počítačová grafika III (NPGR010)
zima 2011/2012

*

Rozvrh: Přednáška - Po 14:00-15:30 S7 | Cvičení - Po 15:40-17:10 SW1 (Malá Strana)

Přednášející: Jaroslav Křivánek, e-mail: jaroslav.krivanek.at.mff.cuni.cz

Rozsah: 2/2 Z/Zk,  odkaz do SISu

Přednáška volně navazuje na Počítačovou grafiku II (NPGR004) a je určena pro vážné zájemce o počítačovou grafiku. Pokrývá moderní oblasti realistické syntézy obrazu: zobrazovací rovnice, Monte Carlo metody (sledování cest, fotonové mapy atd.) a dále podává stručných přehled o dalších vybraných tématech z pokročilé počítačové grafiky, jako např. výpočetní fotografie, HDR a mapování tónů, simulace zvuku, inverzní kinematika, skinning, motion capture, dynamika pevných těles a kapalin.

Požadavky k zápočtu a zkoušce jsou shrnuté v úvodní prezentaci (pdf | pptx). INFORMACE O ZKOUŠCE.


Úloha 1

Datum odevzdání: po prvním neuspšném pokusu byl termín odevzdání posunut na 19.12.2011, odevzdání je možné pouze na cvičení. (Nyní už víte jak je úloha složitá, takže žádné další odsouvání termínu nepřipadá v úvahu.)

Odevzdání úlohy: Úlohu osobně odevzdávají na cvičení oba členové týmu. Součástí odevzdání bude rozhovor se členy týmu o detailech implementace a použitých metod, oba členové týmu musí být na otázky připraveni a dokonale rozumět odevdávanému dílu. Důležitou součástí odevzdané úlohy je zpráva ve formátu PDF nebo HTML se stručným popisem implementace a hlavně s naměřenými daty (vygenerované obrázky, rozdílové obrázky, grafy L2 chyby, ...). K odevzdání připravte balík se zdrojovým kódem a exe souborem, s vašimi testovacími scénami, se zprávou a hlavně se skripty pomocí nichž lze reprodukovat vaše výsledky.

Při řešení úlohy je dovoleno používat libovolné zdroje, včetně kódu existujících rendererů (např. PBRT), všechny zdroje však musí být citovány ve zprávě. Je dovoleno používat testovací scény vašich kolegů (pokud jim to nebude vadit a pokud jim poděkujete ve zprávě). Není však dovoleno používat zdrojové kódy vašich kolegů. Snaha o odevzdání cizího díla je důvodem k vyloučení z předmětu.

Zadání

Rady, tipy


Prezentace na cvičení

Datum Tým Téma Slajdy
21.11.2011 Martin Bulant, Čestmír Houška BSSRDF Estimation from Single Images pdf
21.11.2011 Leonid Buneev, Lukáš Krtek Real-Time Rough Refraction pptx
28.11.2011 Adam Dominec, Tomáš Šváb Interactive Relighting of Dynamic Refractive Objects pptx
28.11.2011 Jan Havlíček, Attila Hencz Self-Organizing Tree Models for Image Synthesis pdf
???? Peter Hmíra Procedural Generation of Rock Piles using Aperiodic Tiling
14.11.2011 Petr Kadleček, Martin Kahoun Hair Simulation Model for Real-Time Environments pdf
14.11.2011 Aleš Zita Digital Image Forgery Detection pptx

Program přednášek a materiály ke stažení

Datum Obsah Přednáška Cvičení Poznámky Další materiály
3.10.2011 Organizace, Úvod org.: pdf | pptx, úvod: pdf | pptx
10.10.2011 Světlo, radiometrie pdf | pptx pdf | pptx Martin Kahoun: pdf Petr Olšák: dOmega, radiometrie
17.10.2011 Odraz světla, BRDF pdf | pptx pdf | pptx Petr Kadleček: pdf
24.10.2011 BRDF - dokončení viz předchozí přednáška pdf | pptx Čestmír Houška: pdf
31.10.2011 Zobrazovací rovnice pdf | pptx, Adam Dominec: pdf
7.11.2011 Monte Carlo rendering, Sledování cest pdf | pptx Martin Bulant: pdf
14.11.2011 Sledování cest II, Multiple importance sampling pdf | pptx Jan Havlíček: pdf MIS pro image-based lighting
21.11.2011 MC III pdf | pptx
28.11.2011 Důležitost a dualita v zobrazování / BPT pdf | pptx Tomáš Šváb: pdf
5.12.2011 Fotonové mapy pdf | pptx Leonid Buneev: pdf
19.12.2011 Irradiance caching, shrnutí pdf | pptx Aleš Zita: pdf
2.1.2012 --- odpadá ---
9.1.2011 Syntéza zvuku pro počítačovou grafiku (Matej Marko) pdf Peter Hmira: pdf