Síťová komunikace v počítačových hrách

Jednorázové přednášky se konaly v rámci předmětu KIV/PH Počítačové hry na ZČU v Plzni dne 18. 4. 2008 a 3. 4. 2009.

Materiály (2008):
Materiály (2009):


[My Homepage]  [Computer Graphics Group]

Valid XHTML 1.1 Copyright (C) 2008-2009 J.Pelikán, last change: $Date: 2013-11-22 23:48:14 +0100 (Fri, 22 Nov 2013) $
Send comments/requests to pepca.at.cgg.mff.cuni.cz