Odevzdané úlohy a body na zápočet z NPGR004 / Point score for the NPGR004 lab

Letní semestr 2016/17. Celkem je potřeba získat minimálně 50 bodů a maximálně 80 bodů.

Summer semester 2016/17: overall, it is necessary to reach at least 50 points. No more than 80 points will be taken into account.

Reklamace okamžitě posílejte mailem (ale jen k opraveným úlohám).

Reclamations: please make those immediately via mail (but please only make reclamations with regard to already completed tasks!)

Tasks and their completion status:
022 (16. 4. 2017): hotovo
021 (30. 4. 2017): hotovo
062 (21. 5. 2017): hotovo
089 (14. 5. 2017): hotovo až na opravy
097 (28. 5. 2017): hotovo až na opravy
064 (2. 7. 2017): opraveno k 23. 6.
047 (2. 7. 2017): hotovo

name 2015 022: 360°/180°
16. 4. 2017
021: Layered
30. 4. 2017
062: Animation
21. 5. 2017
089: Fractal
14. 5. 2017
097: Orange peel
28. 5. 2017
064: Motion blur
2. 7. 2017
047: RT Demo
2. 7. 2017
Jiří Balhar   23            
Bohuš Brečka Z   23 31     32    
Marek Bureš Z   23       15-2 25  
Petra Doubravová Z   24       28    
Ján Faryad Z   28   34+1     26  
Michal Fibich Z       30   20    
Julius Flimmel Z   27   30+1        
Jan Horešovský Z   23   32        
Tomáš Karella Z           31 30  
Jaroslav Knotek Z   22     28      
Jan Kolombo Z   23       30    
Tereza Kotěšovcová Z   22   28+2        
Vojtěch Kužel Z   24           28
Michal Lehončák Z   25   32+3   32    
Martin Mirbauer Z   19 29   32      
Štěpán Procházka Z   29     31      
Martin Safko Z   21     13-3 31 26  
Richard Savčinský Z     29   29-3 25    
Šimon Stachura Z   23       27    
Denis Šijanov   23            
Dominik Turák   22            
Vojtěch Vašek Z 46           30  
Jan Vegricht Z   24   29+2        
Kamil Závorka Z   23       31    
Radek Zikmund Z   24 33     31    
name 2015 022: 360°/180°
16. 4. 2017
021: Layered
30. 4. 2017
062: Animation
21. 5. 2017
089: Fractal
14. 5. 2017
097: Orange peel
28. 5. 2017
064: Motion blur
2. 7. 2017
047: RT Demo
2. 7. 2017

Copyright (C) 2005-2017 J.Pelikán, last change: 2018-03-14 02:16:22 +0100 (Wed, 14 Mar 2018)