Visualizace - aktuální informace (2016/2017)

Přednáška se koná každé ÚTERÝ OD 15:40 v posluchárně S9 (Malá Strana)

Cvičení se konají jednou za 14 dnů (počínaje 18. 10. 2016) v laboratoři SW2 v úterý od 12:20.

Nezávazný plán přednášky

Přednáška 1 (4. 10. 2016)

Úvod, obsah přednášky

Obsah přednášky, literatura, ukázka d3.js galerie, termín prvního cvičení

Přednáška 2 (11. 10. 2016)

Úvod do visualizace objemu, objemová data

Visualizace dat obecně, aplikace, cíle, formáty zobrazovaných dat, vícemodální a vícedimenzionální data, formáty 3D dat, uspořádání 3D dat, interpolace dat, odhad normály gradientní metodou

Přednáška 3 (18. 10. 2016)

CT a MR diagnostika v lékařství

Počítačová tomografie, techniky snímání a zobrazování v lékařství. Zobrazování metodami magnetické rezonance. Přednáška podle podkladů Dr. Martina Horáka z Nemocnice Na Homolce.

Cvičení 1 (18. 10. 2016)

Systém cvičení, za co je zápočet. Seznam projektů, předběžná přiřazení/specifikace.

Přednáška 4 (25. 10. 2016)

Visualizace vektorových polí

Techniky visualizace vektorových polí: stužky, částice, steering, streamlines, LIC, skvrnitý šum, ukázky výsledků

Přednáška 5 (1. 11. 2016)

Aproximace isoploch

Ispolochy: definice, cuberille, napojování izočar (Ekoule), kreslení izočar v rovině, pochodující kostky (Lorensen) a modifikace (množinové operace, dělení kostek, pochodující čtyřstěny), urychlovací techniky (i obecné přístupy) - span space

Přednáška 6 (15. 11. 2016)

Přímé zobrazování objemu

Jednotlivé přístupy, Splatting, hierarch. splatting, texture slicing, objemový osvětlovací model (obecný + omezení na single scattering), fázová funkce, přechodová funkce, 3DDDA průchod paprsku pravidelnou 3D mřížkou, Sabella (duální charakter media, obarvení výsledku..), urychlovací techniky


Copyright (C) 2009-2016 J.Pelikán, last change: 2019-05-09 17:52:59 +0200 (Thu, 09 May 2019)