Visualizace (NPGR023)

Kód/rozsah: NPGR023, 2/1 Z + Zk (zima)
Rozvrh: Úterý 15:40 S9 (Malá Strana)
Vyučující: Josef Pelikán
Předpoklady: základní kurs programování (C#), základy lineární algebry a matematické analýzy, Základy počítačové grafiky (NPGR003)

Pokročilejší přednáška z počítačové grafiky se zabývá vizualizací dat. Hlavními tématy jsou:

 • pořizování a předzpracování lékařských dat, základy segmentace
 • visualizace různých typů dat včetně multi-modálních a více-dimenzionálních
 • základy analýzy velkých dat ("Big Data", "Data mining")
 • visualizace dat na WWW ("Data Driven Documents")

Sylabus

 • visualizace dat obecně: typy dat, cíle a metody zobrazení, interakce s uživatelem
 • pořizování objemových dat: počítačová tomografie, magnetická resononce, magnetická spektroskopie, PET, SPECT
 • segmentace dat: segmentace objemových dat v medicíně
 • zobrazování objemových dat: převod dat na isoplochy, přímé zobrazování objemu, světelné modely používané při objemovém zobrazování, realtime zobrazování objemu na GPU
 • základy analýzy velkých dat: modelování dat, redukce dimenze (PCA, SVD), diskriminační analýza a klasifikace, časové řady, predikce
 • interaktivní visualizace na WWW: Data Driven Documents, d3.js knihovna, HTML5, SVG, interaktivita

Doplňující literatura

 • Engel, K., Hadwiger, M., Kniss, J.M., Rezk-Salama, C., Weiskopf, D.: Real-Time Volume Graphics, A K Peters, 2006
 • Weiskopf, D.: GPU-Based Interactive Visualization Techniques, Springer, 2006
 • Hansen C. D., Johnson, C. R.: Visualization Handbook, Academic Press, 2004
 • Hastie T., Tibshirani R., Friedman J.: The Elements of Statistical Learning, Springer, 2013

Copyright (C) 2009-2018 J.Pelikán, last change: 2018-09-23 20:50:25 +0200 (Sun, 23 Sep 2018)