Visualizace - materiály

Prezentace uspořádané tematicky

Pořizování a předzpracování dat

Externí odkazy

Marc Niethammer: Image Segmentation (SAMSI Tutorial)

Visualizace dat

Externí odkazy

G. Kindlmann: Transfer Functions for Direct Volume Rendering (Utah, 2002)

Webová visualizace (DDD)


Copyright (C) 1997-2016 J.Pelikán, last change: 2016-11-15 12:58:01 +0100 (Tue, 15 Nov 2016)