Základy počítačové grafiky (NPGR003)

Kód/rozsah: NPGR003, 2/2 Z + Zk (zima)
Rozvrh: Viz SIS
Vyučující: Josef Pelikán
Předpoklady: základní kurs programování (C#), základy lineární algebry a matematické analýzy.

Přednáška pokrývá základy 2D i 3D počítačové grafiky: systém lidského vidění, barvy a jejich reprezentace, reprodukce barev, půltónování, anti-aliasing, vektorová a rastrová grafika, základy kódování obrazu, reprezentace 3D scén, 3D transformace a projekce, základní zobrazování 3D scén, výpočet viditelnosti, stínování, základy OpenGL.

Přednáška je doplněna cvičeními v počítačové laboratoři. Cvičení se věnují praktickým aspektům předmětu a zadání průběžných zápočtových úkolů. Postačí hrubá znalost programování .NET a jazyka C#. Viz Knihovna GrCis.

Doplňující literatura

  • [Marschner2015]  S. Marschner, P. Shirley: Fundamentals of Computer Graphics, 4th edition, A K Peters, 2015.
  • [Zara2005]  J. Žára, B. Beneš, P. Felkel, J. Sochor: Moderní počítačová grafika, 2. vydání, Computer Press, 2005
  • [Foley1995]  J. Foley, A. van Dam, S. Feiner, J. Hughes: Computer Graphics, Principles and Practice, 2nd edition in C, Addison-Wesley, 1995

Copyright (C) 1995-2022 J. Pelikán, last change: 2022-09-29 20:34:39 +0200 (Thu, 29 Sep 2022)