Základy počítačové grafiky - cvičení (2018/2019)

Seznam průběžných úloh

Již připravené úlohy

115. Barevná paleta pro mandalu (do 4. 11. 2018) - 8 až 11 bodů

Cyklické barevné schéma pro obrázek stylu "mandala".

114. Přechod mezi dvěma obrázky (do 11. 11. 2018) - 6 až 16 bodů

Definice přechodové animace mezi dvěma rastrovými obrázky.

094. Tone-mapping HDR obrázku (do 18. 11. 2018) - 6 až 14 bodů

Převod HDR obrazu do běžného LDR formátu (8 bitů na barevný kanál).

082. Obrázek složený z teček (do 25. 11. 2018) - 6 až 12 bodů

Generování obrázku jenom z teček/kruhů (poloha, barva, velikost).

083. Animace pomocí teček (do 6. 1. 2019) - 5 až 20 bodů

Skriptovaná animace pomocí teček (viz předchozí úlohu).

005. Filtr potlačující šum (do 2. 12. 2018) - 8 až 14 bodů

Filtr potlačující šum, ale zachovávající ostré hrany (rotující maska, směrový filtr).

035. Simulace plasma (do 9. 12. 2018) - 3 až 14+ bodů

Real-time simulace plasmy/plamene v diskrétním 2D poli.

3D úlohy

057. Konstrukce 3D scény - Lissajous (do 30. 12. 2018) - 6 až 18 bodů [3D]

Algoritmická konstrukce 3D scény založené na zobecněné Lissajousově křivce. Křivka je reprezentována sítí trojúhelníků tvořících "trubku" kolem ideální křivky.

116. Animovaná realtime kamera (do 13. 1. 2019) - 7 až 22 bodů [3D]

Definice trajektorie kamery v čase, hladká translace i otáčení. Volitelné sledování pohybujícího-se předmětu.

096. Rubikova kostka (do 17. 2. 2019) - 10 až 18 bodů [3D]

Interaktivní 3D simulátor Rubikovy kostky.

058. Kuličky - jednoduchá 3D fyzikální simulace (do 17. 2. 2019) - 12 až 22 bodů [3D]

Kuličky pohybující se v 3D prostoru, jejich vzájemné kolize + gravitace.

Ukázky úloh z loňska

051. Barevná paleta podle obrázku (do 5. 11. 2017) - 9-12 bodů

Barevné schéma inspirované vstupním rastrovým obrázkem.

098. Generátor bludiště v SVG formátu (do 12. 11. 2017) - 9+ bodů

Automatické generování pravoúhlého 2D bludiště v SVG formátu.

004. Výroba vlastního HDR obrázku (do 19. 11. 2017) - 8-11 bodů

Výroba HDR obrázku vícenásobnou expozicí za pomoci některého populárního programu.

099. Generování obrázku z vodorovných a svislých úseček (do 26. 11. 2017) - 6-12 bodů

Generování obrázku jenom z vodorovných a svislých úseček.

110. Animace pomocí vodorovných a svislých úseček (do 7. 1. 2018) - 5-20 bodů

Skriptovaná animace pomocí vodorovných a svislých úseček.

084. Umělecký filtr - tahy štětcem (do 10. 12. 2017) - 8 až 14 bodů

Transformace obrázku do některého z malířských stylú (napodobení tahů štětcem).

112. Ciferníky (do 17. 12. 2017) - 8+ bodů

Displej složený z ciferníků hodin ve 2D.

057. Konstrukce 3D scény (do 14. 1. 2018) - 6 až 14 bodů [3D]

Algoritmická konstrukce jednoduché 3D scény - Platónská tělesa, apod.

113. Graf funkce v OpenGL (do 18. 2. 2018) - 8 až 20 bodů [3D]

Vykreslování grafu funkce dvou proměnných v OpenGL.

087. Ohňostroj (do 18. 2. 2018) - 8 až 22 bodů [3D]

Simulace ohňostroje ve 3D. Gravitace, odpor prostředí, objekty nereagují navzájem!

Podmínky získání zápočtu

Celkem je potřeba získat minimálně 50 bodů a maximálně 80 bodů (ZPG: minimálně 16 bodů musí být z 3D grafiky).
Zápočet za zimní semestr lze získat nejpozději do 17. 2. 2019 !
Zápočet za letní semestr lze získat nejpozději do 30. 6. 2019 !

Body se sčítají s výsledkem písemné zkoušky (max. 100 bodů) a podle celkového součtu se určí známka.
Závěrečné hodnocení:
150 bodů a více výborně
130 až 149 bodů velmi dobře
110 až 129 bodů dobře
méně než 110 bodů nevyhověl(a)

Jak získat body na zápočet

A. úlohy řešené průběžně v semestru (C#)

Úlohy průběžně zadávané na cvičeních, na každém cvičení bude zadána jedna úloha, na její řešení bude min. 14 dnů čas. Hodnocení podle obtížnosti a kvality řešení, různé bonusy pro vítěze soutěží, apod. Možnost účasti týmů (N = 2-3 studenti), ale každý dostane jen (2N-1)/N2 bodů!

B. body z loňska

Účastníci loňských cvičení (opakující předmět, kteří za něj však nedostali kredity) budou mít uznáno 90% loni získaných bodů. Musíte mne požádat mailem.

Soutěže

Některé úlohy obsahují kvantitativní hodnocení, podle kterého lze sestavit žebříček nejlepších odevzdaných řešení.
Takové úlohy jsou označeny "SOUTĚŽ" a pokud vyhovující řešení odevzdá alespoň 10 studentů/týmů, tři nejlepší obdrží prémii 10, 6, resp. 3 body (v případě týmu dostanou plnou prémii všichni jeho členové).
Do soutěže jsou zařazena pouze řešení odevzdaná včas!

Upozornění

Protože je vyhodnocování odevzdaných úloh velice časově náročné, je potřeba, abyste dodržovali následující pravidla:
 • komunikujte se mnou mailem z takového účtu (identity), kde máte ve své adrese uvedené vaše občanské jméno a příjmení (minimálně příjmení)
  Pozn: vždycky lze vyrobit mailovou identitu podle vzoru "František Vopršálek" <rambo12@seznam.cz>
 • posílejte v jednom mailu jenom řešení jedné úlohy (tj. posíláte-li najednou více úloh, rozdělte je do více zpráv). Pokud kromě odevzdání úlohy chcete sdělit nějakou jinou informaci (např. ohlásit chybu v mém kódu), použijte též jinou zprávu!
 • do subjectu zprávy vždy napište číslo příslušné úlohy (i v případě dotazu nebo reklamace)
 • je nutné řídit se předepsanými pravidly při pojmenovávání zdrojových souborů, pravidla jsou uvedena u každé úlohy. Nezapomeňte do komentáře zdrojového souboru připsat své jméno
 • až na výjimky neposílejte jiné soubory (data, vaše vlastní pomocné prográmky). Můžete mi o nich do mailu napsat a já si je v případě potřeby vyžádám..
 • už vůbec mi v mailu neposílejte dlouhé přílohy! Toleruji maximálně 1MB, větší množství dat mi můžete předat tak, že soubor vystavíte na WWW (ulozto, RapidShare) a mailem pošlete URL. Připomínám, že pro odevzdávání zápočtových úloh byste ani neměli pocítit potřebu něco velikého mi poslat (zdrojáky bývají dost krátké)
 • nespoléhejte na to, že budu funkčnost vašeho kódu zkoušet jenom ve vzorovém hlavním programu! Je potřeba reagovat na všechny rozumné varianty vstupu
 • moje komentáře ve zdrojových souborech vyznačující místa, která musíte změnit: v žádném případě to neznamená, že si do toho souboru nemůžete něco dalšího přidat i mimo těch komentářů. Například pomocné třídy, struktury nebo i metody. Snažte se však modifikovat jinom ten jediný (odevzdávaný) soubor.

Odevzdání úlohy

Pokud není uvedeno jinak, stačí poslat mailem editovaný zdrojový soubor (nekomprimovat, jen připojit .cs soubor[y] jako attachment). Nezapomeňte do komentáře připsat své jméno!

Za úlohu neodevzdanou včas se strhává 1 bod za každý započatý den zpoždění.

Rozvrh cvičení

V rozvrhu (SIS) je několik skupin cvičení, v těchto termínech se musíte cvičení účastnit. Zaregistrujte se prosím do Grupíčku, v případě vážného přeplnění některých skupin se mi ozvěte a já to zkusím nějak řešit (ale nic neslibuji).
Každý týden se ve všech skupinách probírá přibližně stejná látka a zadává stejná úloha.

 • Pondělí 10:40, SW2 (česky, J. Pelikán)
 • Úterý 12:20, SW2 (česky, M. Kahoun)
 • Úterý 17:20, SW2 (anglicky, J. Křivánek)
 • Středa 10:40, SW2 (česky, M. Kahoun)

Copyright (C) 2000-2018 J.Pelikán, last change: 2018-12-17 03:11:34 +0100 (Mon, 17 Dec 2018)