CGG  Visualization (NPGR023)
(poznámky k přednáškám)


Prezentace k přednáškám v tématickém pořadí:

Pořizování a předzpracování dat:

Visualizace dat:

Externí odkazy:


Aktuální informace o přednásce NPGR023
Stránky cvičení
Odkazy na demonstrace


[Poznámky k přednáškám]  [Přednášky a semináře]  [CGG Web server]  [KSVI Web server]  [School of Informatics]

Valid XHTML 1.1 Copyright (C) 1997-2010 J.Pelikán, last change: $Date: 2013-11-22 23:48:14 +0100 (Fri, 22 Nov 2013) $
Send comments/requests to pepca.at.cgg.mff.cuni.cz