CGG  Cvičení z počítačové grafiky (NPGR003,004,007,019)


Zápočet z Počítačové grafiky I (NPGR003)

Podmínky získání zápočtu:
Celkem je potřeba získat minimálně 50 bodů a maximálně 80 bodů. Minimálně 16 bodů je nutné získat z 3D grafiky.

Body se sčítají s výsledkem písemné zkoušky (max. 100 bodů) a podle celkového součtu se určí známka.

Závěrečné hodnocení:
150 bodů a více výborně
130 až 149 bodů velmi dobře
110 až 129 bodů dobře
méně než 110 bodů nevyhověl(a)

Další detaily viz speciální stránku.


Zápočet z Počítačové grafiky II (NPGR004)

Podmínky získání zápočtu:
Celkem je potřeba získat minimálně 50 bodů a maximálně 80 bodů.

Body se sčítají s výsledkem písemné zkoušky (max. 100 bodů) a podle celkového součtu se určí známka.

Závěrečné hodnocení: viz tabulka u předmětu NPGR003

Další detaily viz speciální stránku.


Zápočet z Pokročilé 2D počítačové grafiky (NPGR007)

Podmínky získání zápočtu:
Celkem je potřeba získat minimálně 50 bodů a maximálně 80 bodů.

Body se sčítají s výsledkem písemné zkoušky (max. 100 bodů) a podle celkového součtu se určí známka.

Závěrečné hodnocení: viz tabulka u předmětu NPGR003

Další detaily viz speciální stránku.


Zápočet z HW pro počítačovou grafiku (NPGR019)

Podmínky získání zápočtu:
Celkem je potřeba získat minimálně 50 bodů a maximálně 80 bodů.

Body se sčítají s výsledkem písemné zkoušky (max. 100 bodů) a podle celkového součtu se určí známka.

Závěrečné hodnocení: viz tabulka u předmětu NPGR003

Další detaily viz speciální stránku.


[Přednášky a semináře]  [Projekt GrCis]  [Přednáška NPGR003]  [Přednáška NPGR004]  [Přednáška NPGR007]  [Přednáška NPGR019]  [Programátorské poklesky]  [Odkazy na demonstrace]  [CGG Web server]

Valid XHTML 1.1 Copyright (C) 2000-2013 J.Pelikán, last change: $Date: 2014-10-07 12:04:36 +0200 (Tue, 07 Oct 2014) $
Send comments/requests to pepca.at.cgg.mff.cuni.cz