Point score for the NPGR007 lab

Zimní semestr 2017/18: celkem je potřeba získat minimálně 50 bodů, maximálně vám však započteme 80 bodů.

Winter semester 2017/18: overall, it is necessary to reach at least 50 points. No more than 80 points will be taken into account.

Reklamace: okamžitě posílejte mailem (ale jen k opraveným úlohám).

Reclamations: please make those immediately via mail (but please only make reclamations with regard to already completed tasks!)

Tasks and their completion status:
080 (12. 11. 2017): -

name 2015 080 triwarp
12. 11. 2017
074 alphademo
7. 1. 2018
Name      
name 2015 080 triwarp
12. 11. 2017
074 alphademo
7. 1. 2018

Copyright (C) 2005-2017 J.Pelikán, last change: 2017-10-12 01:43:06 +0200 (Thu, 12 Oct 2017)