Point score for the NPGR007 lab

Zimní semestr 2015/16: celkem je potřeba získat minimálně 50 bodů, maximálně vám však započteme 80 bodů.

Winter semester 2015/16: overall, it is necessary to reach at least 50 points. No more than 80 points will be taken into account.

Reklamace: okamžitě posílejte mailem (ale jen k opraveným úlohám).

Reclamations: please make those immediately via mail (but please only make reclamations with regard to already completed tasks!)

Tasks and their completion status:
080 (15. 11. 2015): done
008 (20. 12. 2015): done
011 (3. 1. 2016): done
014 (17. 1. 2016): done
016 (21. 2. 2016): done

name 2014 080 074 076 008 011 014 016 078
Kateřina Boková           30 34    
Federico Forti   20     22 30      
Martin Franců         30 20      
Michal Lašan           35 32 25  
Michal Mojzík   28     31 30      
Filip Ressler   31       20 32    
Jan Roztočil           20      
Vít Šefl   30     31 30      
Viktorie Vášová   20 35            
Aleš Woska           20 30 30  
name 2014 080 074 076 008 011 014 016 078

Copyright (C) 2005-2016 J.Pelikán, last change: 2016-02-16 19:04:22 +0100 (Tue, 16 Feb 2016)