Speciální seminář z počítačové grafiky (NPGR005)

Kód/rozsah: NPGR005, 0/2 Z (seminář si lze zapisat opakovaně)
Rozvrh: St, 10:40 - 12:20, S9 (Malá Strana)
Vedoucí: Elena Šikudová
Předpoklady: Základy počítačové grafiky (NPGR003) nebo obecná znalost počítačové grafiky / zájem o počítačovou grafiku.

Seminář je určen pro všechny zájemce o počítačovou grafiku. Kolegové a studenti z grafické skupiny zde hovoří o svých projektech, plánech na další výzkum nebo referují o zajímavých novinkách z oboru, zkoušejí si příspěvky na konference, apod. Cílem semináře je informovat se navzájem o nejnovějším vývoji počítačové grafiky a o výzkumné práci grafické skupiny.

Konkrétní témata se liší semestr od semestru, nicméně pohybují se zejména v oblastech jako realistická a prediktivní syntéza obrazu, real-time rendering, 3D tisk, strojové učení, zpracování a zobrazování medicínských dat (na GPU), grafický hardware, programování GPU, zpracování obrazu.

Účastníci, kteří si seminář zapíší (je možné i opakovaně) a chtějí za něj dostat zápočet, by měli pravidelně docházet na seminář a připravit si alespoň jeden referát (30-40min) na libovolné téma z počítačové grafiky nebo příbuzného oboru, které by měl předem schválit vedoucí semináře. Podle aktuálního složení publika může být jazykem semináře čeština nebo angličtina.

Program z předchozích let

Aktuální program

19.2.2020 initial meeting
26.2.2020 no seminar
4.3.2020 Chapman Taylor visit, no class at 10:40
4.3.2020 no class
11.3.2020 no class
18.3.2020 no class
25.3.2020 no class
1.4.2020 no class
8.4.2020 no class
15.4.2020 no class
22.4.2020 no class
29.4.2020 no class
6.5.2020 Dominik Rohacek: Sparse voxel octree total (global) illumination
SVOT(G)I - Sparse voxel octree total (global) illumination is a global illumination solution used by CryEngine. It is taking advantage of multiple other technologies to produce visually plausible scenes in the real-time rendering system. The technology pipeline spans from the calculation before the game is even shipped to the runtime. First I would like to shortly discuss similar technology called Reflection shadow maps which is also employed in the process of SVOTi calculation.
Similar technology:
pdf1
pdf2
Firma
13.5.2020 no class
20.5.2020 no class
27.5.2020 David Futschik: Artistic Stylization
Artistic stylization is a popular area of research which aims to empower artists with ever more productivity tools that cut down on manual work required. It has seen renewed interest with the advent of methods based on feature extraction using neural networks and continues to grow. To introduce my domain of research, I'll talk about the latest developments, prevalent approaches and the challenges we continue to face.
Links:
A Neural Algorithm of Artistic Style, 2015
Visual Attribute Transfer through Deep Image Analogy, 2017
Style Transfer by Relaxed Optimal Transport and Self-Similarity, 2019
Interactive Video Stylization Using Few-Shot Patch-Based Training, 2020
(Excursion ideas: Eli, other VFX houses, Metrology institute, Valeo, CIIRC)