Speciální seminář z počítačové grafiky (NPGR005)

Kód/rozsah: NPGR005, 0/2 Z (seminář si lze zapisat opakovaně)
Rozvrh: St, 15:40 - 17:10, S1 (Malá Strana)
Vedoucí: Jaroslav Křivánek
Předpoklady: Základy počítačové grafiky (NPGR003) nebo obecná znalost počítačové grafiky / zájem o počítačovou grafiku.

Seminář je určen pro všechny zájemce o počítačovou grafiku. Kolegové a studenti z grafické skupiny zde hovoří o svých projektech, plánech na další výzkum nebo referují o zajímavých novinkách z oboru, zkoušejí si příspěvky na konference, apod. Cílem semináře je informovat se navzájem o nejnovějším vývoji počítačové grafiky a o výzkumné práci grafiké skupiny.

Konkrétní témata se liší semestr od semestru, nicméne pohybují se zejména v oblastech jako realistická a prediktivní syntéza obrazu, real-time rendering, 3D tisk, zpracování a zobrazování medicínských dat (na GPU), grafický hardware, programování GPU, zpracování obrazu.

Účastníci, kteří si seminář zapíší (je možné i opakovaně) a chtějí za něj dostat zápočet, by měli pravidelně docházet na seminář a připravit si alespoň jeden referát (30-40min) na libovolné téma z počítačové grafiky nebo příbuzného oboru, které by měl předem schválit vedoucí semináře. Podle aktuálního složení publika může být jazykem semináře čeština nebo angličtina.

Program z předchozích let

Aktuální program

3.10.2018 no seminar
10.10.2018 introduction of seminar participants
17.10.2018 Tobias Ritting - 3D printing and appearance fabrication
24.10.2018 Filip Hauptfleisch - Texture synthesis and style transfer
31.10.2018 Sebastian Schimper - Computer-assisted hand-drawn animation
7.11.2018 Qingqin Hua - A 2D fluid solver
14.11.2018 Petr Šimůnek - Racing 300
21.11.2018 Štěpán Hojdar, Tomáš Iser, Luis Sanchez - 3D painting system for multi-color FDM printing
28.11.2018 Tomáš Procházka
5.12.2018 vrgineers visit (tentative)
12.12.2018 vrgineers lecture (tentative)
19.12.2018 Bohuš Brečka (tentative)