Pokročilá 2D počítačová grafika (NPGR007)

Kód/rozsah: NPGR007, 2/1 Z + Zk (zima)
Rozvrh: Středa 15:40 SU2 (Malá Strana)
Vyučující: Josef Pelikán
Předpoklady: základní kurs programování (C#), základy lineární algebry a matematické analýzy, Základy počítačové grafiky (NPGR003)

Přednáška navazuje na Základy počítačové grafiky a je určena pro vážnější zájemce o 2D grafiku, pokrývá zejména datové struktury pro prostorové vyhledávání, kompozici a deformaci obrázků (warping a morphing) a moderní metody komprese obrazu a videosignálu.

Přednáška je doplněna cvičeními v počítačové laboratoři. Cvičení se věnují praktickým aspektům předmětu a zadání průběžných zápočtových úkolů. Postačí hrubá znalost programování .NET a jazyka C#. Viz GrCis repository.

Syllabus

  • práce s rastrovými obrázky - kompozice obrázků: "alpha-blending", warping, morphing
  • datové struktury pro geometrické vyhledávání - "quadtree", k-d-stromy, R-tree, BSP, atd.; rychlé řešení vyhledávacích úloh, aplikace v GIS
  • komprese obrazu - základní principy a algoritmy komprese jednotlivých obrázků, ortogonální transformace (DST, DCT), Wavelets, fraktální komprese, standard JPEG
  • komprese videa - základní metody komprese animačních sekvencí a videosignálu, predikce snímků, standardy MPEG, H.261, H.264 AVC

Doplňující literatura

  • [Foley1995] J. Foley, A. van Dam, S. Feiner, J. Hughes: Computer Graphics, Principles and Practice, 2nd edition in C, Addison-Wesley, 1995
  • [Samet1989] H. Samet: The Design and Analysis of Spatial Data Structures, Addison-Wesley, 1989
  • [Hang1995] Hang Hseuh-Ming: Handbook of Visual Communications, Academic Press, 1995
  • [Bhaskaran1995] Bhaskaran, Vasudev, Konstantinides, Konstantinos: Image and Video Compression Standards, Kluwer Academic Publishers, 1995
  • [Wallace1991] G. Wallace: The JPEG still picture compression standard, Communications of the ACM, vol. 34, #4, April 1991, pp. 30-44

Copyright (C) 1999-2018 J.Pelikán, last change: 2018-09-23 20:50:25 +0200 (Sun, 23 Sep 2018)