Pokročilá 2D počítačová grafika - materiály

Prezentace v chronologickém pořadí

Prezentace v českém jazyce mohou být zastaralé - již se neudržují. Aktuální anglické materiály najdete na této stránce.

Práce s rastrovými obrázky

Datové struktury

Komprese obrazu a videa


Copyright (C) 2001-2018 J.Pelikán, last change: 2019-05-09 17:52:59 +0200 (Thu, 09 May 2019)