Point score for the NPGR007 lab

Zimní semestr 2017/18: celkem je potřeba získat minimálně 50 bodů, maximálně vám však započteme 80 bodů.

Winter semester 2017/18: overall, it is necessary to reach at least 50 points. No more than 80 points will be taken into account.

Reklamace: okamžitě posílejte mailem (ale jen k opraveným úlohám).

Reclamations: please make those immediately via mail (but please only make reclamations with regard to already completed tasks!)

Tasks and their completion status:
080 triwarp (12. 11. 2017): finished
076 warpdemo (7. 1. 2018): finished
111 kNN (2. 12. 2017): finished
011 comprBW (7. 1. 2018): finished
014 comprTr (18. 2. 2018): finished
016 video (18. 2. 2018): finished

name 2015 080 triwarp
12. 11. 2017
074 alphademo
7. 1. 2018
076 warpdemo
7. 1. 2018
111 kNN
2. 12. 2017
011 comprBW
7. 1. 2018
014 comprTr
18. 2. 2018
016 video
18. 2. 2018
Marek Beňovič Z   23     26 25    
Filip Hauptfleisch Z   20   40        
Štěpán Hojdar Z   25     25 26    
Tomáš Iser Z   23     28 26    
Matěj Lébl Z   27       29    
Lucie Magurová Z   24     25 26    
Martin Mirbauer Z   24-1       (predict: 18) 18   30
Jindřich Pikora Z   28       27    
Marek Polák Z         31 29-7 28  
Luis Sanchez Z         28 26    
name 2015 080 triwarp
12. 11. 2017
074 alphademo
7. 1. 2018
076 warpdemo
7. 1. 2018
111 kNN
2. 12. 2017
011 comprBW
7. 1. 2018
014 comprTr
18. 2. 2018
016 video
18. 2. 2018

Copyright (C) 2005-2018 J.Pelikán, last change: 2019-05-09 17:52:59 +0200 (Thu, 09 May 2019)