2D počítačová grafika - cvičení (2017/2018)

Seznam průběžných úloh

080. Warping podle trojúhelníkové sítě (do 12. 11. 2017) - 20+ bodů

Warping rastrového obrázku pomocí trojúhelníkových sítí v zdrojovém i cílovém prostoru.

074. Demo program na alfa kanál (do 7. 1. 2018) - 30+ bodů

Vývoj vlastního projektu na demonstraci kompozice obrázků pomocí alfa kanálu

076. Demo program na 0D feature warping (do 7. 1. 2018) - 30+ bodů

Kompletní ukázková aplikace na interaktivní warping/morphing pomocí "0D features"

111. Efektivní kNN hledání v rovině (do 2. 12. 2017) - 25+ bodů

Efektivní implementace kNN (k nejbližších bodů) hledání v rovině s pomocí některé hierarchické vyhledávací struktury

011. Bezeztrátová komprese černobílého obrázku (do 7. 1. 2017) - 25+ bodů

Bezeztrátová komprese dvoubarevného obrázku obsahujícího naskenovaný rukopis (tenké čáry)

014. Transformační komprese obrázku (do 18. 2. 2018) - 25+ bodů

Ztrátová komprese monochromatického rastrového obrazu používající některou klasickou transformaci (DCT, Hartley..)

016. Offline komprese videa (do 18. 2. 2018) - 25+ bodů

Video kodek (pro snímání obrazovky) bez důrazu na práci v reálném čase.

078. Demo program na waveletové transformace (do 18. 2. 2018) - 30+ bodů

Vývoj vlastního projektu na demonstraci waveletových transformací (lifting): Mallatův rozklad, pulsní odezva, ..

Podmínky získání zápočtu

Celkem je potřeba získat minimálně 50 bodů a maximálně 80 bodů (ZPG: minimálně 16 bodů musí být z 3D grafiky).
Zápočet za zimní semestr lze získat nejpozději do 17. 2. 2019 !
Zápočet za letní semestr lze získat nejpozději do 30. 6. 2019 !

Body se sčítají s výsledkem písemné zkoušky (max. 100 bodů) a podle celkového součtu se určí známka.
Závěrečné hodnocení:
150 bodů a více výborně
130 až 149 bodů velmi dobře
110 až 129 bodů dobře
méně než 110 bodů nevyhověl(a)

Jak získat body na zápočet

A. úlohy řešené průběžně v semestru (C#)

Úlohy průběžně zadávané na cvičeních, na každém cvičení bude zadána jedna úloha, na její řešení bude min. 14 dnů čas. Hodnocení podle obtížnosti a kvality řešení, různé bonusy pro vítěze soutěží, apod. Možnost účasti týmů (N = 2-3 studenti), ale každý dostane jen (2N-1)/N2 bodů!

B. body z loňska

Účastníci loňských cvičení (opakující předmět, kteří za něj však nedostali kredity) budou mít uznáno 90% loni získaných bodů. Musíte mne požádat mailem.

Soutěže

Některé úlohy obsahují kvantitativní hodnocení, podle kterého lze sestavit žebříček nejlepších odevzdaných řešení.
Takové úlohy jsou označeny "SOUTĚŽ" a pokud vyhovující řešení odevzdá alespoň 10 studentů/týmů, tři nejlepší obdrží prémii 10, 6, resp. 3 body (v případě týmu dostanou plnou prémii všichni jeho členové).
Do soutěže jsou zařazena pouze řešení odevzdaná včas!

Upozornění

Protože je vyhodnocování odevzdaných úloh velice časově náročné, je potřeba, abyste dodržovali následující pravidla:
 • komunikujte se mnou mailem z takového účtu (identity), kde máte ve své adrese uvedené vaše občanské jméno a příjmení (minimálně příjmení)
  Pozn: vždycky lze vyrobit mailovou identitu podle vzoru "František Vopršálek" <rambo12@seznam.cz>
 • posílejte v jednom mailu jenom řešení jedné úlohy (tj. posíláte-li najednou více úloh, rozdělte je do více zpráv). Pokud kromě odevzdání úlohy chcete sdělit nějakou jinou informaci (např. ohlásit chybu v mém kódu), použijte též jinou zprávu!
 • do subjectu zprávy vždy napište číslo příslušné úlohy (i v případě dotazu nebo reklamace)
 • je nutné řídit se předepsanými pravidly při pojmenovávání zdrojových souborů, pravidla jsou uvedena u každé úlohy. Nezapomeňte do komentáře zdrojového souboru připsat své jméno
 • až na výjimky neposílejte jiné soubory (data, vaše vlastní pomocné prográmky). Můžete mi o nich do mailu napsat a já si je v případě potřeby vyžádám..
 • už vůbec mi v mailu neposílejte dlouhé přílohy! Toleruji maximálně 1MB, větší množství dat mi můžete předat tak, že soubor vystavíte na WWW (ulozto, RapidShare) a mailem pošlete URL. Připomínám, že pro odevzdávání zápočtových úloh byste ani neměli pocítit potřebu něco velikého mi poslat (zdrojáky bývají dost krátké)
 • nespoléhejte na to, že budu funkčnost vašeho kódu zkoušet jenom ve vzorovém hlavním programu! Je potřeba reagovat na všechny rozumné varianty vstupu
 • moje komentáře ve zdrojových souborech vyznačující místa, která musíte změnit: v žádném případě to neznamená, že si do toho souboru nemůžete něco dalšího přidat i mimo těch komentářů. Například pomocné třídy, struktury nebo i metody. Snažte se však modifikovat jinom ten jediný (odevzdávaný) soubor.

Odevzdání úlohy

Pokud není uvedeno jinak, stačí poslat mailem editovaný zdrojový soubor (nekomprimovat, jen připojit .cs soubor[y] jako attachment). Nezapomeňte do komentáře připsat své jméno!

Za úlohu neodevzdanou včas se strhává 1 bod za každý započatý den zpoždění.

Rozvrh cvičení

V rozvrhu (SIS) je skupina na cvičení, zaregistrujte se prosím v Grupíčku. První cvičení se bude konat 12. 10. 2017 a dál již podle rozvrhu každý lichý týden (12. 10., ..).

 • Čtvrtek 12:20, SW1

Copyright (C) 2000-2018 J.Pelikán, last change: 2018-01-12 03:19:05 +0100 (Fri, 12 Jan 2018)