2D počítačová grafika - cvičení (2017/2018)

Seznam průběžných úloh

080. Warping podle trojúhelníkové sítě (do 12. 11. 2017) - 20+ bodů

Warping rastrového obrázku pomocí trojúhelníkových sítí v zdrojovém i cílovém prostoru.

074. Demo program na alfa kanál (do 7. 1. 2018) - 30+ bodů

Vývoj vlastního projektu na demonstraci kompozice obrázků pomocí alfa kanálu

076. Demo program na 0D feature warping (do 7. 1. 2018) - 30+ bodů

Kompletní ukázková aplikace na interaktivní warping/morphing pomocí "0D features"

111. Efektivní kNN hledání v rovině (do 2. 12. 2017) - 25+ bodů

Efektivní implementace kNN (k nejbližších bodů) hledání v rovině s pomocí některé hierarchické vyhledávací struktury

011. Bezeztrátová komprese černobílého obrázku (do 7. 1. 2017) - 25+ bodů

Bezeztrátová komprese dvoubarevného obrázku obsahujícího naskenovaný rukopis (tenké čáry)

014. Transformační komprese obrázku (do 18. 2. 2018) - 25+ bodů

Ztrátová komprese monochromatického rastrového obrazu používající některou klasickou transformaci (DCT, Hartley..)

016. Offline komprese videa (do 18. 2. 2018) - 25+ bodů

Video kodek (pro snímání obrazovky) bez důrazu na práci v reálném čase.

078. Demo program na waveletové transformace (do 18. 2. 2018) - 30+ bodů

Vývoj vlastního projektu na demonstraci waveletových transformací (lifting): Mallatův rozklad, pulsní odezva, ..

Podmínky získání zápočtu

Celkem je potřeba získat minimálně 50 bodů a maximálně 80 bodů (ZPG: minimálně 16 bodů musí být z 3D grafiky).
Zápočet za zimní semestr lze získat nejpozději do 3. 3. 2024 !
Zápočet za letní semestr lze získat nejpozději do 31. 6. 2024 !

Body se sčítají s výsledkem písemné zkoušky (max. 100 bodů) a podle celkového součtu se určí známka.
Závěrečné hodnocení:
150 bodů a více výborně
130 až 149 bodů velmi dobře
110 až 129 bodů dobře
méně než 110 bodů nevyhověl(a)

Jak získat body na zápočet

A1. úlohy řešené průběžně v semestru NPGR003 (C#)

Úlohy průběžně zadávané na cvičeních, na většině cvičení bude zadána jedna úloha, na její řešení bude mít dostatek času. Hodnocení podle obtížnosti a kvality řešení, různé bonusy pro vítěze soutěží, apod. Pokud budete používat AI asistenty (nebo např. ChatGPT), musíte to deklarovat a přiložit popis, jak vám AI pomohla (u ChatGPT např. archivovanou celou konverzaci, která vedla k odevzdanému řešení).

A2. semestrální projekt NPGR004 (C#)

Projekt, na kterém budete pracovat po dobu celého semestru. Podrobné informace, postupné kroky a kontrolní body (checkpoints) viz detailní stránky cvičení.

B. body z loňska

Účastníci loňských cvičení (opakující předmět, kteří za něj však nedostali kredity) budou mít uznáno 90% loni získaných bodů. Musíte mne požádat mailem.

Soutěže

Některé úlohy obsahují kvantitativní hodnocení, podle kterého lze sestavit žebříček nejlepších odevzdaných řešení.
Takové úlohy jsou označeny "SOUTĚŽ" a pokud vyhovující řešení odevzdá alespoň 10 studentů/týmů, tři nejlepší obdrží prémii 10, 6, resp. 3 body (v případě týmu dostanou plnou prémii všichni jeho členové).
Do soutěže jsou zařazena pouze řešení odevzdaná včas!

Upozornění

Protože je vyhodnocování odevzdaných úloh velice časově náročné, je potřeba, abyste dodržovali následující pravidla:
  • komunikujte se mnou mailem z takového účtu (identity), kde máte ve své adrese uvedené vaše občanské jméno a příjmení (minimálně příjmení)
    Pozn: vždycky lze vyrobit mailovou identitu podle vzoru "František Vopršálek" <rambo12@seznam.cz>
  • do subjectu zprávy vždy napište číslo příslušné úlohy (i v případě dotazu nebo reklamace)
  • nespoléhejte na to, že budu funkčnost vašeho kódu zkoušet jenom ve vzorovém nastavení/hlavním programu! Je potřeba reagovat na všechny rozumné varianty vstupu. To platí zejména, pokud si necháte kód generovat některým AI asistentem!

Odevzdání úlohy

Budeme používat vaše GIT kopie ... detaily jsou upřesněny ve veřejné GIT repository.

Pokuta za pozdě odevzdanou úlohu

Za úlohu neodevzdanou včas se strhává 1 bod za každý započatý den zpoždění.

Rozvrh cvičení

V rozvrhu (SIS) je skupina na cvičení, zaregistrujte se prosím v Grupíčku. První cvičení se bude konat 12. 10. 2017 a dál již podle rozvrhu každý lichý týden (12. 10., ..).

  • Čtvrtek 12:20, SW1

Copyright (C) 2000-2018 J.Pelikán, last change: 2019-05-09 17:52:59 +0200 (Thu, 09 May 2019)