Úloha 074: Demonstrační program pro kompozici obrazu pomocí alfa kanálu

Úkolem je implementovat interaktivní program na demonstraci operací pro kompozici obrazu. Uživatel by měl mít možnost nahrávat vlastní poloprůhledné obrázky nebo vybírat některé syntetické (spočítané matematicky definovanou obrazovou funkcí). Musí být implementovány všechny důležité unární i binární operace používající průhlednost (alfa-kanál). Interaktivně by se měly dát měnit číselné parametry daných operací nebo zdrojových obrazových funkcí..

Základ

Musíte založit vlastní projekt, je potřeba používat prostředí repository grcis. Možná by bylo užitečné vzít jako základ některý z projektů používající OpenGL a současně GLS shadery (OpenTK knihovna, např. 086shader).

Technické detaily

Používat OpenGL pro rychlé vykreslování.
Implementovat binární operace pomocí vlastních shaderů.
Interaktivně ovlivňovat některé operace pomocí GUI "sliderů", apod.

Termín

Odevzdat do: 7. 1. 2018

Body

Základ: 30 bodů
Bonus: za další příp. rozšíření, komfort ovládání, bohatství funkcí..

Projekt

Nemá vzorový Visual Studio projekt, lze začít např. projektem: 086shader (používá již shadery, ale je 3D).

Zdrojové soubory

Je potřeba odevzdat kompletní VisualStudio projekt, bez dočasných souborů (obj, bin, .vs).


Copyright (C) 2014-2017 J.Pelikán, last change: 2019-05-09 17:52:59 +0200 (Thu, 09 May 2019)