Výroba animace z jednotlivých snímků

Použití programu FFMPEG

Předpokládejme, že máte na disku již uloženou posloupnost obrázků (třeba výstup z projektů 062animation, 063flame nebo 083animation). Nyní z nich potřebujete z nich vyrobit animaci - např. ve formátu MPEG-4 uloženou do AVI souboru.

K tomu doporučuji použít řádkový program ffmpeg, který se snadno ovládá a umí používat populární MPEG-4 kodeky. Stáhnout binární verzi pro Windows si můžete například zde. Jediným vyvoláním programu vyrobíme z posloupnosti rastrových obrázků AVI animaci.

Příkazová řádka pro vyvolání programu ffmpeg může vypadat třeba takto:
ffmpeg -framerate 30 -i out%04d.png -f avi -vcodec msmpeg4v2 -q:v 2 -y out.avi
Seznam všech parametrů dostanete zadáním ffmpeg -h, seznam použitelných kodeků zadáním ffmpeg -formats (doporučuji používat kodek msmpeg4v2)
Příklad batche pro kódování videa (pro menší bitrate můžete zvětšit hodnotu q uvedenou v parametru "-q:v <q>")

Pro podrobnější návody zkuste například FFmpeg wiki, specificky o kódování videa z jednotlivých snímků pojednává stránka Slideshow.


Copyright (C) 2013-2018 J.Pelikán, last change: 2018-09-23 19:34:24 +0200 (Sun, 23 Sep 2018)