Odevzdané úlohy a body na zápočet z NPGR004 / Points for the Practical Exercise NPGR004

Letní semestr 2017/18. Celkem je potřeba získat minimálně 50 bodů a maximálně 80 bodů.

Summer semester 2017/18: overall, it is necessary to reach at least 50 points. No more than 80 points will be taken into account.

Reklamace okamžitě posílejte mailem (ale jen k opraveným úlohám).

Reclamations: please make those immediately via mail (but please only make reclamations with regard to already completed tasks!)

Tasks and their completion status:
022 (16. 4. 2018): finished
061 (1. 7. 2018): finished (27. 6.)
062 (20. 5. 2018): finished
063 (29. 4. 2018): finished
072 (13. 5. 2018): finished
079 (10. 6. 2018): finished
088 (1. 7. 2018): 27. 6.
065 (1. 7. 2018): 27. 6.

name 2016 022: Camera
16. 4. 2018
061: Scene
1. 7. 2018
062: Animation
20. 5. 2018
063: Flame
29. 4. 2018
072: Noise texture
13. 5. 2018
079: Implicit
10. 6. 2018
088: DoF camera
1. 7. 2018
065: Parametric
1. 7. 2018
Jiří Balhar Z 10 22       32      
Jiří Berný Z   22   29   28      
Roman Borufka Z   20   29   27      
Jan Dubský Z             29   31
Matúš Goliaš Z   20     23 17   24  
Marcel Hruška Z     2   20 30      
Tamás Kemény   21              
Jan Kolombo Z 47         21      
Karolína Kuchyňová Z   24     23     23  
Ondřej Lakomý Z   21 7         22  
Dario Lanza Z       29   25      
Adrián Mačák Z       29 20 28      
Pavel Mikuš Z   18 12   20 27      
Ondřej Motlíček Z   23   30 28 29      
Michal Nekvinda Z   22     20 26      
Hana Nekvindová Z   21 15   20 29      
Ekaterina Nikonova   10              
Ildefonso Padrón Pena Z   18   28   25      
Luis Sanchez Z         23 30      
Erik Scholze Z         19     12 31
Denis Šijanov 20                
Petr Šimůnek Z   21 7   25 25      
Daniel Šipoš Z       29 19 27      
Lucia Tódová Z         20 30      
Jaroslav Vozár Z   21     25 26      
Jan Waltl Z   21       27 27    
name 2016 022: Camera
16. 4. 2018
061: Scene
1. 7. 2018
062: Animation
20. 5. 2018
063: Flame
29. 4. 2018
072: Noise texture
13. 5. 2018
079: Implicit
10. 6. 2018
088: DoF camera
1. 7. 2018
065: Parametric
1. 7. 2018

Copyright (C) 2005-2018 J.Pelikán, last change: 2018-07-19 15:39:01 +0200 (Thu, 19 Jul 2018)