Fotorealistická grafika (NPGR004)

Kód/rozsah: NPGR004, 2/2 Z + Zk (léto)
Rozvrh: Pondělí 10:40 S9 (Malá Strana)
Vyučující: Josef Pelikán
Předpoklady: základní kurs programování (C#), základy lineární algebry a matematické analýzy, Základy počítačové grafiky (NPGR003)

Přednáška navazuje na Základy počítačové grafiky a je určena pro vážnější zájemce o tento obor, pokrývá moderní oblasti 3D grafiky (základy syntézy obrazu): světelné modely a stínování, rekurzivní sledování paprsku (Ray-tracing) včetně vylepšených a urychlených variant, textury, vyhlazování (anti-aliasing) a vzorkování, použití stochastických přístupů v realistickém zobrazování, základy radiační metody a moderních Monte-Carlo metod výpočtu osvětlení.

Přednáška je doplněna cvičeními v počítačové laboratoři. Cvičení se věnují praktickým aspektům předmětu a pro získání zápočtu je třeba pracovat na semestrálním projektu. Postačí hrubá znalost programování .NET a jazyka C#.

Syllabus

  • stínování - základní modely osvětlení, fyzikálně založené modely, konstantní a spojité stínování, interpolace barvy a normály, výpočet vržených stínů
  • rekurzivní sledování paprsku (Ray-tracing) - vrhání paprsku, základní princip rekurzivního sledování paprsku, výpočet průsečíků s jednoduchými geometrickými tělesy a s CSG scénou
  • vyhlazování (anti-aliasing) a vzorkování - princip vyhlazování, jednotlivé vzorkovací metody, adaptivní zjemňování a jeho kriteria
  • textury - 2D a 3D textury, procedurální textury, náhodné textury, konstrukce šumové funkce
  • distribuované sledování paprsku (Monte-Carlo) - princip, použití pro výpočet měkkých stínů, neostrých odrazů, apod.
  • urychlovací metody sledování paprsku - obalová tělesa, obalové hierarchie, prostorové adresáře, urychlovací stromy
  • radiační metody - základy radiometrie, princip radiačních metod
  • Monte-Carlo rendering - nestranné odhady integrálů, využití při formulaci fyzikálně korektních metod výpočtu globálního osvětlení scény, příklady několika konkrétních algoritmů založených na MC principu

Doplňující literatura


Copyright (C) 1995-2024 J.Pelikán, last change: 2024-02-07 17:55:52 +0100 (Wed, 07 Feb 2024)