Počítačová grafika II - materiály

Důležité knižní zdroje:

Další užitečné informace:

Prezentace v chronologickém pořadí

Stínování a rekurzivní sledování paprsku

Pokročilé rekurzivního sledování paprsku

Radiační metody

Monte-Carlo rendering


Copyright (C) 1997-2019 J.Pelikán, last change: 2019-05-16 00:26:15 +0200 (Thu, 16 May 2019)