Počítačová grafika II - materiály

Důležité knižní zdroje:

Další užitečné informace:

Prezentace v chronologickém pořadí

Stínování a rekurzivní sledování paprsku

Detaily rekurzivního sledování paprsku

Radiační metody

Monte-Carlo rendering


Copyright (C) 1997-2018 J.Pelikán, last change: 2018-12-21 00:18:19 +0100 (Fri, 21 Dec 2018)