Elena Sikudova

ResearchGate
ORCID iD iconorcid.org

kniha Počítačové videnie

Book coverErrata k tlačenej kniheTeaching

Počítačové videnie

Hodnotenie:

  • 3 domáce úlohy počas semestra, každá musí byť odovzdaná
  • skúška
treba viac ako 50% v každom


Materialy v Moodle

Projects

A Gamut-Mapping Framework for Color-Accurate Reproduction of HDR Images
Elena Sikudova, Tania Pouli, Alessandro Artusi, Ahmet Oguz Akyuz, Francesco Banterle, Zeynep Miray Mazlumoglu, Erik Reinhard


IEEE Computer Graphics and Applications, vol.36, no. 4, pp. 78-90, July-Aug. 2016, doi:10.1109/MCG.2015.116

IEEE Computer Graphics and Applications

IEEEexplore

Supplemental materials


Copyright (C) 2017 E.Sikudova