Elena Sikudova

ResearchGate
ORCID iD iconorcid.org

kniha Počítačové videnie

Book coverErrata k tlačenej kniheTeaching

Počítačové videnie

Hodnotenie:

2(3) domáce úlohy počas semestra, každá musí byť odovzdaná
skúška
treba viac ako 50% v každom


Prednáška 1:

slajdy

Cvičenie 0:

slajdy, obr A, obr B

Prednáška 2:

slajdy

Cvičenie 1:

kód

Prednáška 3:

slajdy

Cvičenie 2:

kód, data

Domáca úloha 1:

zadanie
Termín odovzdania 24.3.2020

Prednáška 4:

slajdy

Cvičenie 3:

kód, data

Prednáška 5:

slajdy

Cvičenie 4:

kód, obr1, obr2

Prednáška 6:

slajdy

Cvičenie 5:

kód, data, Vysvetlenie Hough-ovej transformácie

Prednáška 7:

slajdy

Cvičenie 6:

kód, data

Domáca úloha 2:

zadanie
Termín odovzdania 21.4.2020

Prednáška 8:

slajdy

Cvičenie 7:

kód, data

Prednáška 9:

slajdy

Cvičenie 8:

kód, data, data

Prednáška 10:

slajdy

Cvičenie 9:

kód, data

Prednáška 11:

slajdy

Cvičenie 10:

kód a data

Prednáška 12:

slajdy

Cvičenie 11:

kód 1, kód 2

Domáca úloha 3:

zadanie
Termín odovzdania: 3 dni pred skúškou

Projects

A Gamut-Mapping Framework for Color-Accurate Reproduction of HDR Images
Elena Sikudova, Tania Pouli, Alessandro Artusi, Ahmet Oguz Akyuz, Francesco Banterle, Zeynep Miray Mazlumoglu, Erik Reinhard


IEEE Computer Graphics and Applications, vol.36, no. 4, pp. 78-90, July-Aug. 2016, doi:10.1109/MCG.2015.116

IEEE Computer Graphics and Applications

IEEEexplore

Supplemental materials


Copyright (C) 2017 E.Sikudova