Praktikum z Matlabu (NPGR037)

Kód/rozsah: NPGR037, 0/2 Z (zima)
Rozvrh: Streda 12:20 Zoom
Vyučující: Elena Šikudová
Předpoklady:

Hodnotenie:

2 malé projektz počas semestra (po 10 bodov)
1 veľký projekt na konci semestra (20 bodov)
treba > 20 bodov


Materiály:

slajdy a zadania

last change: January 21, 2021, 8:30 am