Počítačová grafika II - materiály

Důležité knižní zdroje:

Další užitečné informace:

Prezentace v chronologickém pořadí

Stínování a rekurzivní sledování paprsku

Pokročilé rekurzivního sledování paprsku

Radiační metody

Monte-Carlo rendering


Copyright (C) 1997-2019 J.Pelikán, last change: 2020-02-17 00:43:03 +0100 (Mon, 17 Feb 2020)